Jan Lexell hedersdoktor 2017
Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, utnämnd till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet 2017. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hoppfullhet, svårigheter och nordliga rötter

Publicerad: 10 november 2017

En inspirerande återblick på en intressant yrkeskarriär. Det fick åhörarna ta del av när Jan Lexell höll sin föreläsning inför utnämnandet till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet.

– På grund av min bakgrund känns det för mig som att återvända, det är en stor ära att bli utnämnd till hedersdoktor.

Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, är uppvuxen i Luleå och var en av drivkrafterna vid uppbyggandet av Institutionen för hälsovetenskap. Han har under lång tid samarbetat med forskare vid Luleå tekniska universitet, främst inom rehabiliteringsområdet. De senaste två veckorna har han varit på plats i Luleå för att arbeta med läkarstudenter på Sunderby sjukhus och hans föreläsning, En människa i rörelse, en rörelse i tiden, tog sin början just här.

– Jag har suttit om kvällarna och funderat mycket över hur en hamnar där en hamnar, vad är rena tillfälligheter, hur mycket är slump och vad väljer du själv? frågar sig Jan Lexell retoriskt.

– Det finns ofta en röd tråd, saker som formar en och bidrar till att man blivit den man blivit.

Starka rötter och viktig idrott

Själv har han identifierat två saker som tveklöst format honom: uppväxten i Luleå och idrotten. I sin ungdom var Jan Lexell juniorlandslagsman i bordtennis med en femteplats på junior-EM som bästa merit.

– Jag tror att vi norrbottningar alltid har kvar starka band till våra rötter. Och mitt engagemang inom idrotten blev i sin tur en introduktion till forskningen.

Jan Lexells forskning har inbegripit flera olika riktningar. I slutet av 1980-talet utmanade han rådande rön kring åldrande och muskelfunktion – att äldre människor inte skulle träna upp sin muskelstyrka – genom att bevisa nyttan med motsatsen, ett faktum som idag anses fullständigt naturligt. Efter det hamnade han i Skåne och forskning kring neurologi och rehabiliteringsmedicin, en resa som ledde in honom på det han framför allt arbetar med idag; hur idrott kan användas som rehabilitering vid funktionsnedsättningar.

– Jag kan förvånas över att allt jag gjort under min yrkesverksamma tid – trots tillfälligheter och slump – ändå följt den där röda tråden.

Parasport för friskare liv

Jan Lexell har också engagerat sig som läkare och forskare inom parasporten. Han är ordförande i Svenska Parasportförbundets medicinska kommitté och chefsläkare i Sveriges Paralympiska Kommitté. Lexell är också medlem i medicinska kommittén i International Paralympic Committee. 

– Det har gett mig en otrolig möjlighet att kombinera sport, forskning och klinisk verksamhet. Organiserad idrott för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning är av stor betydelse. Forskning visar bland annat att de får bättre självförtroende, känner större kamratskap och får högre livskvalitet, säger Jan Lexell och avslutar:

– Idag vet vi också att fysisk aktivitet är den bästa medicinen. Jag blev kanske inte doktor för att jobba med sjuka människor utan med friska. De jag arbetar med – personer med funktionsnedsättning – är inte sjuka, de har bara andra förutsättningar.