Administrativ chef

Marie Boström

Boström, Marie - Administrativ chef

Organisation: VSS ETS, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491403

Institutionsadministratör

Barbro Bladmo

Bladmo, Barbro - Institutionsadministratör

Organisation: VSS ETS, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491538
Christel Larsson

Larsson, Christel - Institutionsadministratör

Organisation: VSS ETS, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491340

Controller

Elin Rynbäck

Rynbäck, Elin - Controller

Organisation: VSS ETS, Verksamhetsstöd, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492511

Ekonom

Carin Enström

Enström, Carin - Ekonom

Organisation: VSS ETS, Verksamhetsstöd, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491405
Annika Lindberg

Lindberg, Annika - Ekonom

Organisation: VSS ETS, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491413
Marie Lindqvist

Lindqvist, Marie - Ekonom

Organisation: VSS ETS, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491272
Sofia Schönfeldt

Schönfeldt, Sofia - Ekonom

Organisation: VSS ETS, Verksamhetsstöd, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491434
Thomas Thorell

Thorell, Thomas - Ekonom

Organisation: VSS ETS, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491474

Utbildningsadministratör

Kommunikatör

Åsa Stubbfält

Stubbfält, Åsa - Kommunikatör

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492102