Administrativ chef

Marie Boström

Boström, Marie - Administrativ chef

Organisation: VSS ETS, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491403

Institutionsadministratör

Barbro Bladmo

Bladmo, Barbro - Institutionsadministratör

Organisation: VSS ETS, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491538
Christel Larsson

Larsson, Christel - Institutionsadministratör

Organisation: VSS ETS, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491340

Controller

Elin Rynbäck

Rynbäck, Elin - Controller

Organisation: VSS ETS, Verksamhetsstöd, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492511

Ekonom

Carin Enström

Enström, Carin - Ekonom

Organisation: VSS ETS, Verksamhetsstöd, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491405
Marie Lindqvist

Lindqvist, Marie - Ekonom

Organisation: VSS ETS, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491272
Sofia Schönfeldt

Schönfeldt, Sofia - Ekonom

Organisation: VSS ETS, Verksamhetsstöd, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491434
Thomas Thorell

Thorell, Thomas - Ekonom

Organisation: VSS ETS, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491474

Utbildningsadministratör

Kerstin Bergbom

Bergbom, Kerstin - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS ETS, Verksamhetsstöd, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491429
Jenny Gustafsson

Gustafsson, Jenny - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS ETS, Verksamhetsstöd, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493073

Nyström, Malin - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS ETS, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492158
Veronica Rautio

Rautio, Veronica - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS ETS, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491980
Marika Vesterberg

Vesterberg, Marika - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS ETS, Verksamhetsstöd, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491721
Linda Vähäjärvi

Vähäjärvi, Linda - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS ETS, Studentservice, Verksamhetsstöd, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492499

Kommunikatör

Åsa Stubbfält

Stubbfält, Åsa - Kommunikatör, ETS

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsstöd, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492102
Rum: A233 - Luleå»