Hoppa till innehållet

Huvudutbildningsledare

Daniel Örtqvist

Örtqvist, Daniel - Professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-492282

Utbildningsledare ekonomutbildningar

Linda Wårell

Wårell, Linda - Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-491941
Rum: A415 - Luleå»

Utbildningsledare ekonomi, Internationell affärsverksamhet master

Maria Ek Styvén

Ek Styvén, Maria - Professor

Organisation: Industriell marknadsföring, Industriell ekonomi, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-491501
Rum: A246 - Luleå»

Utbildningsledare civilingenjör, industriell ekonomi

Johan Frishammar

Frishammar, Johan - Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-491407

Utbildningsledare fastighetsmäklarprogrammet

Brännström, Helena - Forskningsingenjör

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-492329
Rum: A424 - Luleå»

Utbildningsledare civilingenjör, teknisk design

Peter Törlind

Törlind, Peter - Biträdande professor

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-492412

Utbildningsledare högskoleingenjör, teknisk design

Jörgen Normark

Normark, Jörgen - Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-491480

Utbildningsledare rättsvetenskap

Lars Bäckström

Bäckström, Lars - Universitetslektor

Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-491710
Rum: A514 - Luleå»

Utbildningsledare sociologi

Fredrik Sjögren

Sjögren, Fredrik - Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-492429
Rum: A135 - Luleå»

Utbildningsledare politik och samhällsutveckling

Carina Lundmark

Lundmark, Carina - Biträdande professor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-492503
Rum: A314 - Luleå»

Utbildningsledare magister utredning

Charlotta Söderberg

Söderberg, Charlotta - Universitetslektor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-492383
Rum: A318 - Luleå»

Utbildningsledare grafisk design

Johan Wallerström

Wallerström, Johan - Universitetsadjunkt

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-492328

Tvärkonstnärlig scenproduktion

Ulf Friberg

Ulf Friberg, Universitetslektor, Fil Dr Scenisk gestaltning, Utbildningsledare skådespelarutbildningen

Telefon: 0920-493671
Organisation: ÖVRIGT, Musik medier och teater , Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle

Tvärkonstnärlig musikproduktion

Jan Berg

Jan Berg, Biträdande professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0911-72646
E-post: Jan.Berg@ltu.se
Organisation: Ljudteknik, Musik medier och teater , Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle

Utbildningsledare kurs

Olle Hage

Hage, Olle - Universitetslektor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-492336
Rum: A409 - Luleå»
Sture Kuusisalo

Kuusisalo, Sture - Universitetsadjunkt, tf avdelningschef vid avdelningen Musik, medier och teater

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0911-72642
Rum: L216 - Piteå»
Kent Nilsson

Nilsson, Kent - Universitetslektor

Organisation: Redovisning och styrning, Industriell ekonomi, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-492317
Rum: A267 - Luleå»
Åsa Wikberg-Nilsson

Wikberg-Nilsson, Åsa - Biträdande professor

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-491342

Studentrekryteringsansvarig

Tim Foster

Foster, Tim - Biträdande professor

Organisation: Industriell marknadsföring, Industriell ekonomi, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-491484
Rum: A242 - Luleå»

Utbildningsledare forskarutbildning

Sara Thorgren

Thorgren, Sara - Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle
Telefon: 0920-492342