Huvudutbildningsledare

Daniel Örtqvist

Örtqvist, Daniel - Professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492282

Utbildningsledare ekonomutbildningar

Linda Wårell

Wårell, Linda - Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491941
Rum: A415 - Luleå»

Utbildningsledare ekonomi, Internationell affärsverksamhet master

Maria Ek Styvén

Ek Styvén, Maria - Professor

Organisation: Industriell marknadsföring, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491501
Rum: A246 - Luleå»

Utbildningsledare civilingenjör, industriell ekonomi

Johan Frishammar

Frishammar, Johan - Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491407

Utbildningsledare fastighetsmäklarprogrammet

Brännström, Helena - Forskningsingenjör

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492329
Rum: A424 - Luleå»

Utbildningsledare civilingenjör, teknisk design

Peter Törlind

Törlind, Peter - Universitetslektor

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492412

Utbildningsledare högskoleingenjör, teknisk design

Jörgen Normark

Normark, Jörgen - Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491480

Utbildningsledare rättsvetenskap

Lars Bäckström

Bäckström, Lars - Universitetslektor

Organisation: Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491710
Rum: A514 - Luleå»

Utbildningsledare psykologi

Nilsson, Rickard - Universitetslektor

Organisation: Signalbehandling, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491594
Lisa Öman Ekervhén

Öman Ekervhén, Lisa - Biträdande universitetslektor

Organisation: Teknisk psykologi, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493645
Rum: A169 - Luleå»

Utbildningsledare sociologi

Fredrik Sjögren

Sjögren, Fredrik - Universitetslektor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492429
Rum: A135 - Luleå»

Utbildningsledare politik och samhällsutveckling

Carina Lundmark

Lundmark, Carina - Biträdande professor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492503
Rum: A314 - Luleå»

Utbildningsledare magister utredning

Charlotta Söderberg

Söderberg, Charlotta - Universitetslektor

Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492383
Rum: A318 - Luleå»

Utbildningsledare grafisk design

Åsa Wikberg-Nilsson

Wikberg-Nilsson, Åsa - Biträdande professor

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491342

Utbildningsledare kurs

Olle Hage

Hage, Olle - Universitetslektor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492336
Rum: A409 - Luleå»
Kent Nilsson

Nilsson, Kent - Universitetslektor

Organisation: Redovisning och styrning, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492317
Rum: A267 - Luleå»
Åsa Wikberg-Nilsson

Wikberg-Nilsson, Åsa - Biträdande professor

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491342

Studentrekryteringsansvarig

Tim Foster

Foster, Tim - Biträdande professor

Organisation: Industriell marknadsföring, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491484
Rum: A242 - Luleå»

Utbildningsledare forskarutbildning

Sara Thorgren

Thorgren, Sara - Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492342