malin-lindberg-daniel-örtqvist
Daniel Örtqvist och Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Attraktivitet och inkludering avgörande för regionens utveckling

Publicerad: 28 november 2017

Ett attraktivt och inkluderande län med kompetent arbetskraft är avgörande för i vilken takt regionen kommer att utvecklas framöver. Det säger forskare vid Luleå tekniska universitet om det påbörjade arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi i Norrbotten.

– Företagen i Norrbotten har stora tillväxtambitioner, men har idag svårt med kompetensförsörjningen. Hur vi får tag på anställningsbara människor kommer att sätta takten på den framtida utvecklingen av regionen, säger Daniel Örtqvist, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Ny strategi för regional utveckling

Ungefär 200 personer samlades under fredagen när Region Norrbotten startade upp arbetet med att ta fram en ny strategi för regional utveckling. Daniel Örtqvist presenterade aktuella resultat från projektet ”Regional förnyelse” där universitetet och Länsstyrelsen i Norrbotten samarbetat för att öka förståelsen om länets möjligheter och utmaningar.

– Vi behöver göra satsningar på utbildningssystemet och ta tillvara på nyanländas kompetens. Men för att locka humankapital till länet måste vi fortsätta att utveckla attraktiva städer där det finns en god samhällsservice för våra medborgare, säger han.

En inkluderande utveckling i länet

Ett av de områden där det finns ett stort behov av åtgärder för att skapa en attraktiv region är ökad jämställhet och mångfald. Malin Lindberg, biträdande professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, har gjort en analys av hur den nya regionala utvecklingsstrategin kan staka ut vägen till en inkluderande utveckling i Norrbotten.  

– Nyckeln är att utforma hela kedjan från nulägesanalys, vision, prioriterade områden till resursfördelning utifrån en mångfald av röster och perspektiv. Extra viktigt är det att inkludera de grupper, sektorer och branscher som inte har samma maktposition i samhället som mer resursstarka och statusfyllda aktörer och områden.

Till grund för framtida satsningar

Region Norrbotten är ansvarig för att ta fram den regionala utvecklingsstrategin och arbetet ska pågå under flera år i samarbete med Luleå tekniska universitet, näringslivet, kommunerna, och civilsamhället. Strategin ligger sedan till grund för regionens framtida finansiering och insatser.

– Den nya regionala utvecklingsstrategin blir ett paraply för alla andra regionala strategier och kommer därför att sätta tonen för olika satsningar under en lång tid framöver. Därför är det viktigt att den fokuserar på en hållbar och inkluderande utveckling i regionen, säger Daniel Örtqvist.

Kontakt

Daniel Örtqvist

Daniel Örtqvist, Professor, Huvudutbildningsledare

Telefon: 0920-492282
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Malin Lindberg

Malin Lindberg, Professor

Telefon: 0920-491082
Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Taggar