Välbesökt och uppskattad innovationsdag

Publicerad: 20 november 2019

Luleå tekniska universitet anordnade en innovationsdag i Vetenskapens hus med över 130 anmälda från bland annat Tillväxtverket, Regionen, näringslivschefer i Norrbottens kommuner, Vattenfall och företagare inom bland annat IT-branschen och gruvsidan.

– Syftet med den här dagen är att näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället ska få ta del av aktuell forskning inom universitetets starka forskning- och innovationsområdena AI, gruva och rymd, sade Johanna Carlsson, projektledare vid Innovationskontoret.

Innovationernas betydelse för regionen

Hur ser framtiden ut, och vad innebär innovationerna för regionens företag, organisationer och invånare? Det var huvudfrågan för dagen med medverkande: Marcus Liwicki, professor i maskininlärning, Erik Abbing, vd och grundare 3eflow, Jenny Greberg, programdirektör SIP STRIM/biträdande professor i gruv- och berganläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet, Olle Norberg, vicerektor rymd vid Luleå tekniska universitet, Johan Frishammar, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet tillsammans med LTU Business och Viktoria Mattsson, chef samverkan, extern finansiering och innovation vid Luleå tekniska universitet. Ett mycket uppskattat program visade det sig.

– Det är lätt att bli hemmablind, så dagens presentationer var väldigt bra för ens självbild. Vi är jättebra på innovationer i Norrbotten, sade Thomas Fagerman, Boden Business park och fick medhåll av Markus Segerström, student tekniska design vid Luleå tekniska universitet.

– Vi vill inspirera och visa vilken stark innovationsregion vi verkligen är och vilka möjligheter det finns för samarbete, inte minst med Luleå tekniska universitet, sade Johanna Carlsson.

Skaffa dig en innovationsstrategi

Johan Frishammar lyfte bland annat fram viken av att företag skaffar sig en egen innovationsstrategi, och menade att en bra sådan, kan rymmas på ett enda A4-papper, det handlar om att man sätter fokus på det man vill uppnå, har ett tydligt mål och en strategi för att nå dit. Sandra Berg och Johan Bergström, LTU Business talade om vikten av att ha koll på sin omvärld, och inte då framför allt den egna branschen, utan trender runt omkring som kan komma att påverka det egna företaget och de beslut som tas i dag.  En affärsplan bör inte heller vara så fokuserad på själva produkten, utan på det värde ens företag vill leverera och den kärnan ska man vårda, samtidigt som man testar nya saker.

Innovationer i rymden

Olle Norberg levererade en fantasieggande bild av framtidens innovationer i rymden.

– Månen kommer återigen att bli en intressant plats att besöka, under ledning av USA, för att denna gång etablera en permanent rymdbas. Vid nord- och sydpolerna finns nämligen is i tjälen som man kan bryta och då blir permanenta baser möjliga. Framtiden har aldrig varit mer spännande än nu, sade Olle Norberg.

Ökad synlighet internationellt

Viktoria Mattsson, chef Samverkan, externfinansiering och innovation, talade om bland annat vikten av att innovatörer i Norrbotten blir mer synliga internationellt och nationellt, vilket bidrar till ökad tillväxt i Norrbotten och hon uppmanade den som vill samarbeta med Luleå tekniska universitet, att verkligen kontakta universitetet.

– Det är viktigt att vi fortsätter att vara kreativa och från universitetets sida är samarbete viktigt. Ta chansen att tala med en forskare här i dag och säg, vi vill samarbeta med er, sade Viktoria Mattsson.

Paneldiskussion om framtidens innovationer

En panel bestående av Mikael Nyström, vd Mobilaris, Petter Alapää, Företagsanalytiker Norrlandsfonden, Niklas Österberg, Investment Manager & Sr. Business Advisor Arctic Business och Terése Edholm, Project Manager ABB, knöt an till frågor och pågående föreläsningar om framtidens innovationer och menade att ibland är det inte nya idéer som är en nya innovation, utan lika mycket att utnyttja det som redan finns, och omforma det.