Om oss

Utrustningen används av forskare och studenter inom bland annat teknikutveckling, marknadsföring och beteendevetenskap men möjliggör också nya tvärvetenskapliga möten med andra lärosäten och företag. Ta kontakt med oss om du vill veta mer om DEPICT LAB eller kostnadsberäkningar när du gör forskningsansökningar.

DEPICT LAB ligger organisatoriskt som ett labb under institutionen ETS och finns i A-huset i A3550.

DEPICT-labbet är finansierat av Kempestiftelserna och labbfonden vid Luleå tekniska universitet med 2,6 miljoner kronor.

Styrgrupp

Peter Törlind

Törlind, Peter - Universitetslektor

Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492412
Bjarne Bergquist

Bergquist, Bjarne - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492137
Camilla Grane

Grane, Camilla - Universitetslektor

Organisation: Teknisk psykologi, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492952
Rum: A177 - Luleå»