Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning

Institutionen för ekonomi teknik och samhälle har lång erfarenhet av kompetensutveckling för yrkesverksamma. Vi erbjuder färdiga kurspaket men kan också skräddarsy en lösning som passar just din organisation.

Inom våra uppdragsutbildningar möter du forskare av hög nationell och internationell klass med djupgående ämneskunskaper. Lärarnas engagemang och pedagogiska kompetens skapar ett klimat för givande diskussioner där de problemställningar som berör just dig eller din organisation kan diskuteras.