Entreprenörskap i skolan

Publicerad: 21 februari 2013

Om uppdragsutbildningen

Målet med kursen är att deltagarna ska utveckla förståelse för vad entreprenöriellt lärande innebär i ett skolperspektiv samt tillgodogöra sig grundläggande förhållningssätt och färdigheter för att kunna arbeta entreprenöriellt i sin egna verksamheter. Efter avslutad kurs ska deltagarna bidra till förändrat arbete på sin förskola/skola och gärna få tillfälle att sprida sina kunskaper och erfarenheter till kollegor.

Kostnad och anmälan

Deltagandet i kursen är kostnadsfritt. För närvarande är anmälan till kursen stängd.

Kontaktperson

Mats Westerberg, 0920-491808, mats.westerberg@ltu.se