Lean produktion 7,5 hp

Publicerad: 20 februari 2013

Om uppdragsutbildningen

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet.

Kursen ligger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Grundkursen omfattar följande teman:

  • Strategier och principer för Lean produktion
  • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
  • Design av värdeflöden
  • Dragande och tryckande produktionssystem
  • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
  • Lagarbete, engagemang och delaktighet
  • Ledningssystem med PDCA-metodik
  • Företagssamverkan längs värdeflöden
  • Transformation till en Lean företagskultur.

Kursen ges i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Chalmers Professional Education. De senaste åren har uppdragsutbildningen genomförts 1-2 gånger per år.

Kursens upplägg

Fem tvådagarsträffar bestående av diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar Lean-metodik.

Kursträffar

Träff 1: Strategier och principer för Lean
Träff 2: Förbrukningsstyrd produktion
Träff 3: Stabila processer och ständiga förbättringar
Träff 4: Lean ledarskap, motivation, engagemang och team-baserad organisation
Träff 5: Ledningssystemet, företagssamverkan och kulturförändring.

Nästa planerade kursstart

Senaste kursen avslutades i september 2015. Nästa planerade kursstart är 15 mars, 2016. Kontakta Erik Vanhatalo för mer information.

Kostnad och anmälan

Företaget eller den enskilde anmäler sig via Produktionslyftet eller Chalmers Professional Education. Kursen kräver omkring 20 deltagare för att kunna genomföras. Priset är 39 000 kronor (exklusive moms) per deltagare och inkluderar kurslitteratur.

Kontaktperson

Erik Vanhatalo, 0920-49 17 20, erik.vanhatalo@produktionslyftet.se

Mer information