Forskning vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet har en kreativ, nyskapande och produktiv forskningsmiljö. Vi har ett nära samarbete med näringsliv, offentliga aktörer och samhället

ETS har ungefär 200 anställda fördelade på tolv forskningsämnen. Hos oss jobbar forskare av hög nationell och internationell klass. Institutionen har ledande verksamhet inom ekonomi, arbetsvetenskap, innovation, naturresurser, miljö och energi. Ett flertal av våra ämnen och avdelningar rankas som bäst i Sverige.