Vill stärka samarbetet med universitetet i Augsburg

Publicerad: 6 december 2018

Linda Wårell och Roine Viklund vid Luleå tekniska universitet besökte nyligen partneruniversitetet i Augsburg, Tyskland, för att ytterligare stärka det goda utbytet mellan de båda universiteten.

Ekonomiutbildningarna vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, ETS, har en lång historia med Augsburg University of Applied Sciences, som ligger en timmes bilresa från München. Ekonomstudenter vid Luleå tekniska universitet har exempelvis möjlighet att ta en Double Degree och att förlägga sina utlandsstudier där. Varje år tar universitetet också emot flera studenter från Augsburg.

Linda Wårell, biträdande professor i nationalekonomi, och Roine Viklund, universitetslektor och ämnesansvarig i historia vid Luleå tekniska universitet, besökte Augsburg i slutet av november för att diskutera ett utökat student- och lärarutbyte.

– Vi träffade bland annat en av våra studenter på internationell ekonomi som nu befinner sig i Augsburg och han var mycket nöjd med sin vistelse. För att utveckla vårt samarbete inom studentutbyten arbetar vi på ETS nu med att hitta lösningar för att få studenter på programmet internationell ekonomi att resa till Augsburg inom ramen för en kurs. Från ETS sida arbetar vi även mer brett för att fler av våra studenter att åka på utbyte till Augsburg. Detta besked var något som välkomnades av våra tyska kollegor som gärna vill se fler studenter från Luleå tekniska universitet på sina utbildningar, säger Roine Viklund.

– Vi diskuterade också möjligt lärarutbyte inom nationalekonomi, vilket tyskarna var mycket positiva till. Förhoppningsvis kommer en nationalekonom från Augsburg att stå i våra klassrum under nästa år, säger Linda Wårell.

Resan innehöll även ett studiebesök till koncentrationslägret Dachau.