Daniel Örtqvist
Daniel Örtqvist

Daniel Örtqvist

Professor, Huvudutbildningsledare
Luleå tekniska universitet
Industriell Ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Daniel.Ortqvist@ltu.se
0920-492282
A3215 Luleå

Daniel Örtqvist är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. Han är även ställföreträdande prefekt och huvudansvarig utbildningsledare för institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.

Bakgrund

  • Professor i entreprenörskap och innovation (2013 --)
  • Docent i entreprenörskap och innovation
  • Ekonomie doktor i entreprenörskap 
  • Ekonomie magister med företagsekonomi som huvudämne 
  • Ekonomie kandidat med företagsekonomi som huvudämne

Forskning

Hans akademiska forskning berör huvudsaklingen frågeställningar kopplat till den entreprenöriella identiteten, etablering av nya företag och regional utveckling. Han har publicerat i ett antal olika internationella tidskrifter, däribland Journal of Management Studies, Scandinavian Journal of Management, Journal of Business Research, Journal of Business and Psychology och Journal of Applied Social Psychology.

Utbildning

Huvudansvarig utbildningsledare för institutionens utbildning på grundläggande nivå. Undervisar i kurser relaterade till företagsekonomi och forskningsmetoder, och i handledning av examensarbeten (kandidat-, magister- och masternivå) och doktorander. Examinator för kursen Entreprenörskap och affärsplanering (7,5 hp).

För mer information vänligen se:

Priser och utmärkelser

Publikationer

Artikel i tidskrift

Performance outcomes from reciprocal altruism (2020)

a multi-level model
Örtqvist. D
Journal of Small Business and Entrepreneurship, Vol. 32, nr. 3, s. 227-240
Kapitel i bok, del av antologi

Smart specialisation at the edge of Europe (2019)

Case study of sparesly populated regions in the Arctic
Teräs. J, Jokelainen. K, Ejdemo. T, Örtqvist. D
Ingår i: Strategic Approaches to Regional Development
Artikel i tidskrift

CEO burnout, managerial discretion, and firm performance (2018)

The role of CEO locus of control, structural power, and organizational factors
Sirén. C, Patel. P, Örtqvist. D, Wincent. J
Long range planning, Vol. 51, nr. 6, s. 953-971