Hoppa till innehållet

Institutionen för hälsa, lärande och teknik, HLT

Institutionens forskning och utbildning är samhällsaktuell och efterfrågad. För att erbjuda intressant, relevant samt spännande forskning och utbildning arbetar vi med ständig utveckling som svarar mot den efterfrågan som finns inom samhällssektorn hälsa och lärande. Inom ramen för institutionens nio forskningsämnen finns möjligheter att skapa spännande tvärvetenskapliga samarbeten.

Bristen på akademiskt och yrkesutbildad personal inom hälso- och lärandesektorn gör att våra studenter är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. De utbildningar institutionen ger på grund- och avancerad nivå kännetecknas av högt söktryck, kvalitet och god examinationsstatistik. En stor del av utbildningarna genomförs i distansform. En viktig aspekt för att fortsatt svara upp mot samhällets behov är den samverkan vi har med omgivande samhälle, inte minst via den verksamhetsförlagda utbildningen som ingår i de flesta av våra utbildningar.

Institutionen inrymmer också spännande och gränsöverskridande forskning inom hälsa och lärande samt forskning med en teknisk inriktning.
Vid institutionen finns två forskarskolor med olika inriktningar, Praktiknära skolforskning, PROFS och Akademin för framtidens hälsa. Båda erbjuder en sammanhållen forskarutbildningsmiljö för antagna doktorander.

Här finns även laborativa miljöer med artificiell intelligens, robotik och sensorer. Det pågår dessutom en rad forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med kommuner och Region Norrbotten.

Nyheter
Forskningsämnen
Forskningsämnen och utbildningsämnen

Vid institutionen finns det nio forskningsämnen inom områdena hälsa och lärande

Moa_Snobohm_fys_LTU
"Norrsken på himlen och en glittrande snömiljö !"

Moa Snöbohm, Stockholm, tackar ödet att hon hamnade på fysioterapeutprogrammet i Luleå. Hon tycker det är enkelt att studera i en stad som Luleå där studenterna bor nära skolan och lever ett liv tillsammans med träning, matlagning, festande, utflykter och såklart en massa sena pluggnätter.

Foto: Mellby Gård
Superkarriären tog fart i Luleå

Näringslivsprofilen Rune Andersson var förste anställd när lärosätet grundades.

Foto: Lars Andersson
"Härligt att ta en promenad på isvägen"

Tove Sundsröm läser grundlärarurbildningen f-3.

Vissa områden inom Parkinsons sjukdom mindre utforskade

I en ny studie har forskare från Luleå tekniska universitet undersökt Parkinsons sjukdom. – Vi fann att ett område som är mindre studerat är förändringarna av jonkanaler/gap junctions som stör jonjämvikten i olika hjärnceller och därmed resulterar i Parkinsons sjukdom, säger Vaibhav Sharma, postdoktor och Fredrik Nikolajeff professor.

Daniel Sörman
Kan avancerade videospel skärpa våra tankeprocesser?

Är det så att avancerade datorspel tränar vår kognition, olika tankeprocesser, eller är det så att de som redan har bra kognition blir duktiga på videospel? – Vi lät 337 personer som spelar det populära videospelet Dota 2 svara på enkäter och göra olika tester för att undersöka samband mellan kognitiv förmåga och rankning i videospelet, säger Daniel Sörman, lektor i teknisk psykologi, vid Luleå tekniska universitet

Institutionen hälsa, lärande och teknik
Luleå tekniska universitet
Postadress: 971 87 Luleå
Besöksadress: Universitetsområdet, Porsön
Telefon: 0920-49 10 00