Hoppa till innehållet

Institutionen för hälsa, lärande och teknik, HLT

Institutionens forskning och utbildning är samhällsaktuell och efterfrågad. För att erbjuda intressant, relevant samt spännande forskning och utbildning arbetar vi med ständig utveckling som svarar mot den efterfrågan som finns inom samhällssektorn hälsa och lärande. Inom ramen för institutionens nio forskningsämnen finns möjligheter att skapa spännande tvärvetenskapliga samarbeten.

Bristen på akademiskt och yrkesutbildad personal inom hälso- och lärandesektorn gör att våra studenter är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. De utbildningar institutionen ger på grund- och avancerad nivå kännetecknas av högt söktryck, kvalitet och god examinationsstatistik. En stor del av utbildningarna genomförs i distansform. En viktig aspekt för att fortsatt svara upp mot samhällets behov är den samverkan vi har med omgivande samhälle, inte minst via den verksamhetsförlagda utbildningen som ingår i de flesta av våra utbildningar.

Institutionen inrymmer också spännande och gränsöverskridande forskning inom hälsa och lärande samt forskning med en teknisk inriktning.
Vid institutionen finns två forskarskolor med olika inriktningar, Praktiknära skolforskning, PROFS och Akademin för framtidens hälsa. Båda erbjuder en sammanhållen forskarutbildningsmiljö för antagna doktorander.

Här finns även laborativa miljöer med artificiell intelligens, robotik och sensorer. Det pågår dessutom en rad forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med kommuner och Region Norrbotten.

Forskningsämnen
Forskningsämnen och utbildningsämnen

Vid institutionen finns det nio forskningsämnen inom områdena hälsa och lärande

Moa_Snobohm_fys_LTU
"Norrsken på himlen och en glittrande snömiljö !"

Moa Snöbohm, Stockholm, tackar ödet att hon hamnade på fysioterapeutprogrammet i Luleå. Hon tycker det är enkelt att studera i en stad som Luleå där studenterna bor nära skolan och lever ett liv tillsammans med träning, matlagning, festande, utflykter och såklart en massa sena pluggnätter.

Foto: Mellby Gård
Superkarriären tog fart i Luleå

Näringslivsprofilen Rune Andersson var förste anställd när lärosätet grundades.

Foto: Lars Andersson
"Härligt att ta en promenad på isvägen"

Tove Sundsröm läser grundlärarurbildningen f-3.

Fysioterapins dag – med rörelsen i centrum

Den 8 september var Fysioterapins dag och Luleå tekniska universitet firade genom att presentera sin forskning och utbildning. För en engagerad publik på Vetenskapens hus berättade studenter och forskare om utbildning och olika forskningsprojekt.

Internationell forskarkonferens om Aktiva skoltransporter

I två dagar har en tvärprofessionell konferens med forskare och doktorander genomförts vid Luleå tekniska universitet. – Efter de här dagarna kan vi konstatera att vi här på Luleå tekniska universitet faktiskt är världsledande när det gäller forskning om barns aktiva skoltransporter med ett promotivt perspektiv, säger Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor i fysioterapi.

Institutionen hälsa, lärande och teknik
Luleå tekniska universitet
Postadress: 971 87 Luleå
Besöksadress: Universitetsområdet, Porsön
Telefon: 0920-49 10 00