Hoppa till innehållet
SRT-HLV_LTU2.jpg
George Nikolakopoulos, Lars Nyberg, Annika Näslund och Thomas Gustafsson. På bilden saknas Irene Vikman och Ulrik Röijezon. Foto: Emma Bergström Wuolo

4,8 miljoner till samarbetsprojekt

Publicerad: 14 november 2014

Vetenskapsrådet har beslutat att ge 4,8 miljoner kronor till ett samarbetsprojekt mellan forskare inom fysioterapi och reglerteknik vid Luleå tekniska universitet. Projektet handlar om motorik, fallrädsla, matematik och robotik.

– Det är fantastiskt roligt att vi fått så bra genomslag hos Vetenskapsrådet där konkurrensen är knivskarp. Men också att vår samverkan i arbetsgruppen för motorisk kontroll och biomekanik har resulterat i en så kreativ och väl underbyggd forskningsidé, säger Lars Nyberg, professor i fysioterapi.

Robot testar teorier

Projektet ska undersöka hur fallolyckor och rädsla eller oro för fall kan minskas. Det görs genom att hitta mer kunskap om riskförutsägelser och möjligheter att förebygga fallolyckor och fallrädsla, bland annat med hjälp av en robotmodell. En robotmodell baserad på principer för mänsklig rörelsefunktion, ger nya möjligheter att studera effekter av olika förutsättningar för balanskontroll och att testa olika motoriska kontrollteorier.

I studien ingår cirka 40 äldre frivilliga försökspersoner som får sin balanskontroll undersökt i ett rörelselaboratorium. En robot ska byggas för att testa teoretiska modeller och även manipuleras genom att ändra styrsystemet.

Ökad förståelse för människans motorik

Parallellt utvecklas reglertekniska algoritmer som testas på roboten och valideras mot fynden hos försökspersonerna.

– På det här sättet kan vi öka förståelsen för hur balanskontrollen fungerar och hur den störs av funktionsnedsättningar som har med åldrandet att göra, säger Lars Nyberg.

– Människan är överlägsen dagens robotar när det gäller motorik och balans. Genom att ta fram matematiska modeller för människans motorik kan vi öka kunskapen om hur vi kan konstruera och styra robotar, säger Thomas Gustafsson, professor i reglerteknik. 

I projektet ingår Lars Nyberg, Ulrik Röijezon, Irene Vikman och Annika Näslund, forskare inom fysioterapi, samt Thomas Gustafsson och George Nikolakopoulos, forskare inom reglerteknik.

Kontakt

George Nikolakopoulos

George Nikolakopoulos, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491298
Organisation: Robotik och artificiell intelligens, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Irene Vikman

Irene Vikman, Universitetslektor, Utbildningsledare magister i Fysioterapi

Telefon: 0920-493892
Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Lars Nyberg

Lars Nyberg, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493926
Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Thomas Gustafsson

Thomas Gustafsson, Professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491323
Organisation: Reglerteknik, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Ulrik Röijezon

Ulrik Röijezon, Professor

Telefon: 0920-492987
Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik