Hoppa till innehållet
studenter
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik

Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik ansvarar för programmen för sjuksköterska och röntgensjuksköterska och specialistsjuksköterska. Utbildningar genomförs på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Se utbildningar i länkar nedan.

Vid avdelningen bedrivs forskning i omvårdnad och medicinsk teknik.
Omvårdnad är en vetenskap som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling och processer relaterade till dessa områden (läs mer i länkar nedan).

Medicinsk teknik är en vetenskap där tekniska, fysikaliska och matematiska metoder används för att på ett bättre sätt kunna beskriva den fysiologiska funktionen samt för att ta fram nya metoder för diagnostik, övervakning och sjukdomsbehandling (läs mer i länkar nedan).

 

forskning
Forskningsämnen vid omvårdnad och medicinsk teknik

Vid avdelningen har vi forskningsämnena Omvårdnad och medicinsk teknik.

Nyheter
eva lindgren
Eva Lindgren Universitetslektor, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
0920-492219