Hoppa till innehållet

Årlig medicinsk konferens med tydliga mål

Publicerad: 24 maj 2016

Omfattning och nivå inom ämnet medicinsk vetenskap skiljer sig i dagsläget på alla sjuksköterskeutbildningar i landet. Under två dagar har representanter från universiteten i Sverige samlats vid Luleå tekniska universitet för att diskutera ämnet och mål för framtiden.

– Vi som undervisar i medicin är väldigt eniga om att vi skulle vilja komma fram till en lägsta nivå på undervisningen. Sedan är det upp till var och en om man vill utöka eller nischa sig på något speciellt sätt, säger universitetslektor Birgitta Semark vid Linnéuniversitet.  Hon är även initiativtagare till konferensen som för första gången hölls ifjol på Linnéuniversitet.

God omvårdnad kräver goda medicinska kunskaper

Varje lärosäte har idag rätten att bestämma själva hur mycket medicinsk vetenskap som ska ingå i sjuksköterskeutbildningen, med innehåll, omfattning och djup. Det finns över 20 lärosäten i landet och det innebär att varje lärosäte kan göra sitt eget upplägg.

Birgitta Semark upptäckte att det skiljde väldigt mycket mellan universiteten på hur mycket medicin som lästes på utbildningarna, både i nivå och omfattning.
– Jag tror att samhället och patienter förväntar sig att sjuksköterskor ska ha en viss grundkunskap i medicin och det tror jag inte att alla lärosäten i dagsläget når upp till.

– Man måste ha goda medicinska kunskaper som grund för att bedriva god omvårdnad, fortsätter Kerstin Lerjestam, adjunkt vid Karlstads universitet.

Arbetande styrgrupp

Strävan är att ha ett årligt möte dit alla lärosäten som utbildar sjuksköterskor kan delta för att inspireras och ta del av varandras kunskaper. Under tiden träffas en styrgrupp på sex personer varje månad och arbetar med vissa frågor. Konferensen gav även deltagarna möjlighet att lyfta vad de tycker är viktigt för styrgruppen att jobba vidare med.

– Vi har ett högt ställt önskemål om att ändra i examensmålen för sjuksköterskor, så vi kommer att arbeta med att konkretisera några medicinska mål. Som det är idag preciseras endast läkemedelshanteringen, säger Birgitta Semark.

Uppskattad konferens

Under konferensen första dag hölls föreläsningar med fokus på pedagogiken inom ämnet medicinsk vetenskap. Dag två ägnades åt gruppdiskussioner inom ämnena anatomi, fysiologi eller farmakologi. Både under pauser och arbetsmoment förde deltagarna engagerat diskussioner för att ta del av varandras erfarenheter och tankar.
– Det är stor skillnad i år eftersom vi känner varandra. Det har varit en väldigt trevlig, välplanerad och givande konferens, och det är bara synd att det är ett år tills nästa gång vi ses, säger Birgitta Semark.

Stafettpinnen togs av Högskolan Dalarna med sjuksköterskeutbildning i Falun, som anordnar nästa års möte. Fram tills dess kommer grupper att börja arbeta med innehållet i fysiologiämnet, som ska att följas upp vid nästa möte.

– Konferensen blev ett väldigt uppskattad. Deltagarna var mycket nöjda med vårt program och arrangemang, vilket naturligtvis möjliggjordes med hjälp av många på vår institution, säger Johanna Sundbaum, ämnesansvarig för grundutbildningsämnet medicinsk vetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Taggar