Hoppa till innehållet
Vinter människa hund djur natur
Foto: Ida Määttä Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Djur och natur en del i framtida vård och omsorg

Publicerad: 19 januari 2019

Små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten som jobbar med naturnära verksamhet, kan bli viktiga hälsoaktörer i framtiden. Ett nytt samnordiskt projekt vid Luleå tekniska universitet ska undersöka hur dessa entreprenörer bäst kan samverka med offentlig verksamhet för att till exempel långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa ska kunna ta sig tillbaka till arbetslivet.

– Det kan handla om att vistas på en bondgård, att vara aktiv i en tillvaro med andra krav än i samhället i övrigt. Projektet är spännande kontrast till all digitalisering. Vi vet genom tidigare forskning att vistelse i naturen kan främja läkning, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Goda exempel finns men mer kunskap behövs

I samverkansprojekt som genomförs med finska lärosäten, ska forskarna arbeta med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten för att kartlägga vilka tjänster som skulle kunna främja hälsa hos befolkningen. Det kan till exempel handla om företag inom turism, trädgård, jordbruksverksamhet, renskötsel och annan djurhållning. Åsa Engström och Päivi Juuso, universitetslektor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, menar att det finns många goda exempel inom området.

– Region Skåne erbjuder Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR) under strukturerade former. Vi vet att det ger ett mervärde för människor att vara med djur och i naturen, men vi behöver mer kunskap och forskning om detta. I det här projektet vill vi ta reda på mer om vad som händer med människor när de är med djur och i naturen, och hitta samarbetsformer och affärsmodeller som kan stötta detta, säger Åsa Engström.

Vinster på individ- och samhällsnivå

Förutom stora vinster på individnivå, tror forskarna på positiva långsiktiga effekter på folkhälsan och samhällsekonomiska vinster. För entreprenörerna kan det innebära en affärsmöjlighet och att överbrygga ett säsongsberoende – att få ekonomisk bärighet över året och kunna fortsätta verka i regionen.

– Projektet kan hjälpa små och medelstora företag att lära sig av andra aktörer i vår region och i Finland. Att dela erfarenheter med varandra, samverka över landsgränserna och med den offentliga verksamheten kan främja alla parter. Vår förhoppning är att hitta modeller för samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor som inte bara gynnar entreprenörerna, utan hela befolkningen i vår region, avslutar Päivi Juuso.