Hoppa till innehållet

Effektivt med skådespelare i undervisningen

Publicerad: 3 mars 2017

Att låta skådespelare agera patienter och anhöriga är effektivt i undervisningen i psykiatri och geriatrik på sjuksköterskeutbildningen. Det visar en ny studie från Luleå tekniska universitet.

– Det är viktigt att vi beforskar den undervisning vi bedriver. Undervisningen ska vara evidensbaserad på samma sätt som att vården ska vara det, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad.

Hon har tillsammans med adjunkterna Johanna Sundbaum och Anja Söderberg studerat 60 sjuksköterskestudenters reflektioner efter lektionstillfällen där skådespelare agerat patienter och anhöriga.

Används i två kurser

På Luleå tekniska universitet har blivande sjuksköterskor sedan hösten 2014 fått möta professionella skådespelare från Teater Scratch på kurserna i geriatrik och psykiatri, som ges på den fjärde terminen i grundutbildningen.

Skådespelarna har fått utförliga patientbeskrivningar och instruktioner om kroppsspråk, beteende och vad de ska säga när de agerar patienter med olika sjukdomstillstånd, samt anhöriga som ska få ett svårt besked. I små grupper får en sjuksköterskestudent i taget möta skådespelaren i sin roll, medan kurskamraterna observerar situationen.

– Vi ser att studenterna har väldigt lätt att leva sig in i denna undervisning. De upplever situationerna som autentiska, samtidigt som de får öva sig på dem i klassrummet – en miljö där de känner sig trygga, säger Anja Söderberg.

Johanna Sundbaum säger att studien, som nyligen publicerats i Issues in Mental Health Nursing, visar att mötet med skådespelarna väcker mycket känslor hos de blivande sjuksköterskorna, men också sätter deras kunskaper på prov.

– Studenterna får en förståelse för hur viktigt det är att kunna mycket om sjukdomstillstånd för att kunna hjälpa patienterna på bästa sätt.

Väcker empati

Studien bland de 60 sjuksköterskestudenterna visar att mötena med skådespelarna berör dem emotionellt och väcker deras empati. Mötena ger även övning i att hantera svåra situationer och belyser vikten av att patienten får förtroende för sjuksköterskan och vågar delge henne/honom information om sitt tillstånd.

– Övningarna med skådespelarna ger bra träning i det som kallas för ”non technical skills”, som att samtala, undervisa och coacha en patient, säger Åsa Engström.

Hon, Johanna Sundbaum och Anja Söderberg planerar att göra en uppföljande enkätstudie, för att studera hur sjuksköterskestudenterna upplever nyttan av denna typ av undervisning när de är ute på sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Länk till studien:

Relaterade artiklar

I media:

Taggar