Hoppa till innehållet
Besok_Boras_LTU
Stående från vänster: Carina Nilsson och Birgitta Lindberg från Luleå tekniska universitet. Sittande från vänster: Karin Josefsson, Katarina Karlsson, Marita Lindblad, Pernilla Karlsson, Lise-Lotte Jonasson från Högskolan i Borås. Foto: Åsa Engström Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Givande besök från Högskolan i Borås

Publicerad: 17 maj 2016

Ett lärarlag från Högskolan i Borås valde att använda pengar från ett stipendium med inriktning mot ’hållbar utveckling’, för ett studiebesök under en vecka i Norra Sverige. Ett besök gjordes vid Luleå tekniska universitet för att ta del av arbetet med distansutbildning, e-lärande, e-Hälsa och simulering.

– Vi har resonerat i lärarlaget och vi tänker att distansutbildningar, arbete med eHälsa och simulering är bra områden att undersöka för att arbeta med Hållbar utveckling,  säger Lis-Lotte Jonasson, lektor och utbildningsledare vid Högskolan i Borås.

Resan inleddes med besök på Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet. Därefter gick resan vidare till Storuman för att ta del av hur eHälsa används i det kliniska vårdarbetet.

Program efter önskemål

Därefter avslutades resan med besök på Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet, där ett program var planerat efter deras önskemål och med presentationer om distansutbildning, e-lärande, e-Hälsa och simulering.

Maria Larsson Lund, professor i arbetsterapi, hade en uppskattad presentation om ’Integrering av digital kompetens’.
Anita Melander, docent i fysioterapi, delgav sina erfarenheter av rollen som lärare för en nätbaserad kurs om eHälsa från ett Masterprogram, vilket var ett uppskattat inslag av gästerna.

Även andra exempel om e-lärande presenterades. Päivi Juuso pratade om ICC@home, Carina Nilsson och Birgitta Lindberg delgav erfarenheter av planering och genomförande av distansutbildningar, både med och utan campusdagar.

Ytterligare ett uppskattat inslag var visningen av simuleringsenheten som gjordes av Christer Kågström och Örjan Lestander.  De berättade hur simulering utförs på Institutionen för hälsovetenskap.

Givande diskussioner

Presentation av Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap och Avdelningen för omvårdnad utfördes av prefekten Mai Lindström och Åsa Engström, avdelningschef på avdelningen för omvårdnad.

– Under hela dagen fördes många givande och livliga diskussioner, samt utbyte av erfarenheter som blandades med skratt och glädje. När dagen avrundades var alla överens om att fortsätta hålla kontakt med varandra och att arbeta för att hitta samarbetsarbetsformer, säger universitetslektor Carina Nilsson.