Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Har du larmat 112 för annan persons räkning?

Publicerad: 8 maj 2017

För att bidra till utvecklingen av ett akut omhändertagande genomförs nu forskning som studerar inringares erfarenheter av att träffa räddningstjänstens personal på platsen innan ambulansen anländer, ett så kallat IVPA-uppdrag. Nu behövs personer från Norrbotten med dessa erfarenheter.

– Jag vill komma i kontakt med personer som ringt 112 för annan persons räkning och träffat räddningstjänstpersonal i deras IVPA-uppdrag samt ambulanspersonal i Norrbottens län, säger doktorand Helena Nord Ljungquist.

Kortare insatstider och ökad trygghet

Behovet av ett organiserat samarbete mellan personal inom räddningstjänsten och ambulanssjukvård har vuxit fram av olika skäl, framförallt ute i Sveriges glesbygd. 1999 fanns det i Sverige fyra gånger fler brandstationer utspridda i landet jämfört med ambulansstationer. Räddningstjänsten kan göra en akut medicinsk insats till en enskild person innan ambulans kommer till platsen, vilket leder till kortare insatstider och en ökad trygghet för boende i glesbygd.

– Varje minut är dyrbar för att kunna rädda liv och minska lidande och ett väl fungerande samutnyttjande av de befintliga resurser som finns i inringaren närområde är viktigt med tanke på långa responstider för ambulans i glesbygd, säger Helena Nord Ljungquist.

IVPA konceptet har spridit sig och i dagsläget finns verksamhet i cirka 262 kommuner av Sveriges 290 kommuner. I Norrbotten har IVPA införts på 13 landsbygdsorter.

Rädda liv och minska lidande

I sin forskning studerar Helena Nord Ljungquist erfarenheter och effekter av åtgärder från olika aktörers perspektiv vid akuta medicinska situationer samt kartlägger IVPA-uppdrag i glesbygd med syfte att minska lidande och öka möjligheten att rädda liv.
– Studien är en del i forskningen som ska ge en samlad bild och en ökad förståelse och kunskap för den fortsatta utvecklingen av ett akut omhändertagande.

Delta i forskningsstudien

Nu behöver Helena Nord Ljungquist komma i kontakt med personer som har larmat 112 för annan persons räkning. Personen måste vara över 18 år och ska ha träffat räddningstjänstpersonal i deras IVPA-uppdrag och ambulanspersonal i Norrbottens län.

– De kan kontakta mig för att få mer information. Sedan bestämmer vi en tid och plats så kommer jag och gör intervjun. Obehöriga kommer inte kunna ta del av informationen och när studien presenteras kan inga uppgifter härledas till dig, deltagandet i studien kan avbrytas när som helst utan att ange skäl, säger Helena Nord Ljungquist.

Ansvariga för studien är Luleå tekniska universitet, Helena Nord Ljungquist, Åsa Engström, och Linnéuniversitetet, Carina Elmqvist och Bengt Fridlund, i samarbete med Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA).

I media:

Taggar