Hoppa till innehållet

Konferens inspirerar till användning av digital teknik

Publicerad: 4 oktober 2017

I veckan hölls konferensen Nya arbetssätt med digitala lösningar på Sunderby sjukhus med syfte att sprida erfarenheter om hur digital teknik kan användas i det vardagliga vårdarbetet. Åtta pilot projekt genomförda Norrbotten presenterade olika arbetssätt med stöd av digitala lösningar. Detta inom ramen för det internationella EU-projektet RemoAge, där Luleå tekniska universitet är en av partnerna.

– Vi har testat nya arbetsmetoder och arbetssätt med stöd av tekniska lösningar med målet att det ska tas beslut om implementering i verksamheterna och att arbetssätten normaliseras, säger Marja-Leena Komulainen, en av arrangörerna för konferensen och projektledare för Norrbottens Kommuner inom RemoAge.

Nya arbetssätt för att klara framtidens utmaningar

För att klara de nya utmaningarna med ett ökat behov av vård och omsorg, personalminskningar och framtida uppdrag krävs nya arbetssätt. Projektet RemoAge är ett internationellt EU-projekt med syfte att utveckla stödet för sköra äldre personer som bor i glesbygd genom att utarbeta och testa nya arbetsmetoder med hjälp av digitala lösningar.

Under konferensen presenterade projektledarna pilotprojekten som genomförts i Norrbotten. De gemensamma målen är att äldre sköra personer ska känna sig tryggare, mer självständiga och delaktiga, men även minska restider för personal.

Citat från brukare, personal och anhörig:

”Det är kostnadseffektivt och ger mer livskvalitet då det är besvärligt att resa”
Brukare som testat Palliativ konsultation

”Det är så bra, alla får samma information på en gång”
Närstående som testat Palliativ konsultation

”Det är så skönt att prata med dig då jag både ser och hör dig.”
Anhörigvårdare som testat Anhörigstöd

”Äntligen kan jag börja leva igen när jag kan gå ut”
Brukare som testat GPS

Lärande på många nivåer

Effekterna av pilotprojekten är att det uppstår ett lärande mellan verksamheter i Norrbotten och deltagande länder inom RemoAge.
– Det blir också en ökad samverkan mellan vårdgivarna, men även mellan verksamheterna och IT. Kunskapsnivån ökar inom digital teknik och det skapas nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar, säger Ingela Johansson, projektledare för Region Norrbotten inom RemoAge och arrangör för konferensen.

Konferensen hölls under en förmiddag och samma program gavs även under eftermiddagen. Totalt var 110 personer anmälda. Föreläsningarna direktsändes och tre sjukhus och alla tio hälsocentraler i länet var med på videolänk.

"Jag är glad att jag åkte hit"

Inger Edman Nilsson, representant för kommunala pensionärsrådet i Boden, besökte konferensen för att hon ville höra mer om hur det fungerar och varför tekniken ska användas.
– Jag är rädd och vill inte ha den här vården på distans. Men när jag hör vad de berättar och tänker att det är ett komplement och man själv kan få välja, då låter det faktiskt jättebra. Jag förstår att de ser möjligheterna och i glesbygd är det ju suveränt. Jag är glad att jag åkte hit.

Röst från en chef

Lyssna på vad Marika Rissanen-Korpi, förvaltningschef Socialförvaltningen i Gällivare kommun, berättar om erfarenheter av att testa digital teknik i verksamheten, respons från personal och brukare samt hur hon ser på framtiden.

I media: