Hoppa till innehållet

Lärare undervisar studenter i Vietnam

Publicerad: 6 februari 2017

Det är andra gången som lärare från Luleå tekniska universitet åkt till Hanoi Medical University, Vietnam, på lärarutbyte. Under tre veckor undervisade Päivi Juuso och Carina Nilsson studenter på det internationella sjuksköterskeprogrammet.

– Det här är ett lärarutbyte som sker båda vägarna och syftet med resan är att hitta ett samarbete för våra sjuksköterskeutbildningar, säger Carina Nilsson, lektor på sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet.

Samarbetet med Hanoi Medical University, HMU, startade för några år sedan med att tre lärare åkte på en kontaktresa. Medel söktes sedan via Linnaeus-Palme Partnerskap och ett lärarutbyte påbörjades. 2014 åkte de första lärarna iväg till HMU och året efter besöktes Luleå tekniska universitet av två lärare från HMU, som var involverade i undervisningen på sjuksköterskeprogrammet, men även på specialistnivå och andra program på insitutionen.

Lära av varandra

Päivi Juuso och Carina Nilsson undervisade studenter i årskurs tre och fyra, i kurser om kvalitativa forskningsmetoder, pediatrisk omvårdnad där fokus låg på exempelvis omvårdnadsprocessen och en kurs i öppen hälso- och sjukvård där studenterna också fick ta del av hur hemsjukvård och primärvård bedrivs i Sverige. Undervisningen bedrevs genom föreläsningar, kritisk reflektion i grupper och fallbeskrivningar.
– Vi har tillämpat den pedagogik vi använder oss av i vår undervisning här hemma. Även lärarna på HMU tog del av lektionerna och var intresserade av hur vi arbetar pedagogiskt i undervisningssammanhang, säger Carina Nilsson.

– Det här har en tydlig anknytning till syftet med Linneaus-Palme partnerskapet, i och med att vi får ta del av varandras olika sätt att bedriva utbildning och undervisning och därmed stärka och lära av varandra. Vi har också mycket att lära från dem till exempel när det gäller att bedriva internationella program, vilket vi inte har erfarenhet av, fortsätter Päivi Juuso, internationell samordnare och lektor på sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet.

På HMU bedrivs ett internationellt sjuksköterskeprogram, ett program helt på engelska, vilket möjliggör ett studentutbyte. I dagsläget finns ingen undervisning på engelska på programmet för sjuksköterskor vid Luleå tekniska universitet, något som framöver ska ses över.

Både Päivi Juuso och Carina Nilsson upplevde studenter och lärare som väldigt öppna och nyfikna på att ta del av arbetssättet vid Luleå tekniska universitet, samtidigt som de gärna berättade som sina egna erfarenheter och kunskaper.

Studiebesök på sjukhus

Under resan gjorde de även ett antal studiebesök på olika sjukhus, både privata och offentliga. Bland annat besökte de ett psykiatriskt sjukhus.

– Det var väldigt intressant att se hur hälso- och sjukvård bedrivs och organiseras. Vi blev väl mottagna och fick ta del av hur de olika professionerna arbetar. Vietnam är ett utvecklingsland, med en stark framtidstro och i Hanoi sker en expansion som även märks inom hälso- och sjukvårdsorganisationen, säger Päivi Juuso.

Nästa steg i projektet är att till hösten ta emot lärare från HMU. De ska vara involverade och delaktiga i undervisningen på sjuksköterskeprogrammet men även andra program.

Medel till lärarutbytet kommer från Linnaeus-Palmes Partnerskap.

Taggar