Hoppa till innehållet

Lärarutbytet ger globala perspektiv

Publicerad: 7 september 2017

Under flera år har ett lärarutbyte pågått mellan sjuksköterskeutbildningarna på Luleå tekniska universitet och Hanoi Medical University, Vietnam. Utbytet av lärare främjar både studenters och lärares möjlighet att vidga perspektiven. Nu besöks universitet av två lärare från Hanoi Medical University.

År 2014 åkte de första lärarna från Luleå tekniska universitet iväg till Hanoi Medical University, HMU, och året efter besöktes Luleå tekniska universitet av två lärare från det vietnamesiska universitetet. Gästlärarna involveras i undervisningen på sjuksköterskeprogrammet, men även på specialistnivå och andra program. Utbytet är ett sätt att internationalisera utbildningarna.

Sjuksköterskans roll i Vietnam

Under tre veckor besöker Luu Tuyet Minh, doktor i obstetrik och gynekologi, och Khanh Thi Loan, master i omvårdnad, Luleå tekniska universitetet, Instituionen för hälsovetenskap. Deras föreläsningar har fokus på deras specialiteter, men även hälsopanoramat och sjuksköterskans roll i Vietnam. Lärarutbytet främjar både lärares och studenters möjligheter att vidga perspektiven och integrera globala perspektiv i lärandet.

– Jag har kommit hit för att dela mina erfarenheter från Vietnam och lära av er här i Luleå. När jag kommer tillbaka delar jag den nya informationen från Sverige med mina kollegor i Vietnam, säger doktor Luu Tuyet Minh, HMU.

Ny upplevelse med distansundervisning

Undervisningen innebär bland annat föreläsningar för studenter som studerar det reguljära programmet, där lärare och studenter möts i klassrummet, men också för studenter som läser distansutbildning.

– Att använda informations- och kommunikationsverktyg i undervisningen är en helt ny upplevelse för oss och det är något vi hoppas kunna använda i framtiden, säger Khanh Thi Loan.

Förutom föreläsningar medverkar lärarna vid laborationer där studenter övar kliniska moment. De gör också studiebesök i olika verksamheter för att få en inblick i hur den svenska hälso- och sjukvårdsorganisationen fungerar.

Vill utöka samarbetet

Studenter från Luleå tekniska universitet har möjlighet att göra delar av sin utbildning utomlands, bland annat på Hanoi Medical University.

– Vi är mycket glada att få studenter från Luleå tekniska universitet och i framtiden hoppas jag att det finns möjligheter för vietnamesiska läkare och omvårdnadsstudenter att komma hit, säger doktor Luu Tuyet Minh.

Medel till lärarutbytet ansöks från Linnaeus-Palme Partnerskap som syftar till att främja ett intresse för att arbeta med utvecklingssamarbeten utomlands, men också på hemmaplan. Genom partnerskapet kan lärosätet öka studenters förutsättningar att arbeta med globala frågor även efter utbildningens slut. För lärare ger samarbetet ett mervärde i undervisningen, då de internationella erfarenheterna kan tas tillvara i undervisningen.

– En förhoppning finns att kunna fortsätta med detta påbörjade och väl fungerande samarbete. Nästa gång kommer vi att söka anslag för lärar- och studentutbyte, vilket är av intresse för våra båda lärosäten, säger Päivi Juuso, Internationell samordnare vid Insitutioonen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.

Taggar