Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny efterfrågad kurs i elevhälsa

Publicerad: 2 oktober 2017

I programmet Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska ersätts de valbara teoretiska kurserna skolhälsovård och hemsjukvård med en kurs om elevhälsa.

– Efter utbildningen har studenterna möjlighet att arbeta inom många olika områden såsom elevhälsa, barnhälsovård, hemsjukvård eller på en hälsocentral. Elevhälsa har varit en mycket liten del i programmet. Nu kan vi erbjuda en kurs om elevhälsa som varit efterfrågad av både studenter, lärare och även av verksamheten, säger universitetslektor Carina Nilsson.

Kursen kommer att fokusera på elevhälsa och dess insatser samt på skolsköterskans roll. I kursen kommer två veckor verksamhetsförlags utbildning att ingå. Ändringen i programmet är ett steg i att öka kvaliteten utifrån de behov som finns i samhället. Ändringen kommer att gälla för studenter som antas hösttermin 2018 och förhoppningen är att den bidrar till en ökad kvalitet vad gäller området elevhälsa och som förbereder studenterna i större omfattning i arbetet som skolsköterska.

– Vi försöker hela tiden utveckla våra utbildningar för att möta förändringar i samhället och dess verksamheter, ingenting är statiskt, säger Carina Nilsson.