Hoppa till innehållet
Åsa Engström
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Bred hälsoforskning blir viktig för framtiden

Publicerad: 10 januari 2019

Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, är ny vetenskaplig ledare för det strategiska forsknings- och innovationsområdet hälsa. Hon ser möjligheter i att bedriva hälsorelaterad forskning på ett tekniskt universitet, och vill bland annat arbeta för att öka samarbetet över institutionsgränserna.

– Oavsett vilket område vi studerar är det otroligt viktigt att vi utgår från människan. Hur vi mår får allt större betydelse och hälsa kan handla om så många olika saker, säger Åsa Engström och fortsätter:

– Hälsa kan beskrivas som ett tillstånd, en process eller ett slags resultat. Att uppnå hälsa kan ses som ett slags mått på välbefinnande. Hälsa kan också handla om livskvalitet. Det kan ses som motsats till sjukdom eller utgå från ett holistiskt synsätt på människan. Inom forskningsområdet hälsa ryms alla dessa perspektiv, säger Åsa Engström.

I sin roll som vetenskaplig ledare ser hon vikten av att arbeta med hur och var framtidens vård och hälsofrågor ska bedrivas. I en värld där teknik tar allt större plats blir forskning kring betydelsen av mänskliga möten extra viktig.

– Vi behöver exempelvis studera naturens betydelse för hälsa och välbefinnande parallellt med studier av digitaliseringens nytta och utmaningar. Livsstilsfrågor samt vad en jämlik hälsa betyder i olika kontext är några av de aktuella samhällsutmaningar som vi behöver arbeta med, säger Åsa Engström.

Det starka forskning- och innovationsområdet hälsa är under uppbyggnad men flera nya, externfinansierade projekt är redan igång.

– Jag tror det kommer att hända mycket inom området den närmsta tiden. Dessutom hoppas jag på att kunna starta en forskarutbildningskurs i hälsa, gärna i kombination med teknik och kanske lärande. Vi har kunskap och forskning i området. Det skulle vara en möjlighet för doktorander från olika forskningsomrpåden att studera hälsofrågor med olika perspektiv och utgångspunkter samt att fördjupa teori till detta, avslutar Åsa Engström.