Hoppa till innehållet
Victoria Vetstin och Ann-Sofie Funck
Victoria Vestin och Ann-Sofie Funck fick pris för bästa examensarbete. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Covid-sjuksköterskor rädda att smitta andra

Publicerad: 5 februari 2021

Sjuksköterskor som arbetar med patienter som har covid-19 eller andra smittsamma sjukdomar hyser en rädsla att smitta andra. Det visar ett examensarbete som Ann-Sofie Funck och Victoria Vestin gjort vid sjuksköterskeutbildningen, Luleå tekniska universitet.
– Det utsågs till bästa examensarbete och det känns som en bra belöning, säger de.

Varje termin, när studenterna vid sjuksköterskeprogrammet avslutar sin utbildning, utses bästa examensarbetet. Nu senast var det arbetet med titeln ”Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med smittsamma sjukdomar som behöver isoleringsvård på sjukhus”.

Smittsamma sjukdomar

Syftet med studien var att sammanställa kunskap om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med smittsamma sjukdomar som behöver isoleringsvård på sjukhus
– Den kom i huvudsak att handla om vård av patienter med covid-19 och svininfluensan, då svininfluensan klassades som allmänfarlig, säger Ann-Sofie Funck och Victoria Vestin, som precis har gått ut sjuksköterskeutbildningen vid Luleå tekniska universitet.

De ville skriva om smittsamma sjukdomar och isoleringsvård eftersom det är så aktuellt.
– Vi valde att skriva ur sjuksköterskeperspektivet, säger Ann-Sofie Funck.
De såg också att det redan fanns en del skrivet om patienters upplevelser och inte så mycket om just sjuksköterskornas upplevelser.
– Det visade sig att sjuksköterskorna hade en stor oro att smitta andra, föräldrar och barn, men även kollegor och patienter, säger Viktoria Vestin.

Undvek toalettbesök

Det framkom även att det fanns otillräckligt med skyddsutrustning och att sjuksköterskorna uppgav att de inte har fått utbildning i hur den skulle användas.
– De kände sig dessutom utmattade och maktlösa. Det som var tydligt och starkt var att de gick i flera timmar utan att dricka och äta för att slippa gå på toaletten på grund av arbetsbelastning och att de inte kunde lämna patienterna. De skulle även spara på skyddsutrustning och så det var lite personal och många patienter säger Ann-Sofie Funck.
Att det är omständligt att ta av och på skyddsutrustningen var också en bidragande faktor.
– Vi har gjort litteraturstudier där vi samlade in vetenskapliga artiklar. De flesta är skrivna i Asien, eftersom de var före oss i smittspridningen av covid-19 och vi började arbetet i höstas, säger Ann-Sofie Funck.

Oftare avlösning här

De konstaterar att det finns skillnader mellan covid-vården i Asien och här i Sverige. 
– Vi har hört att man avlöser varandra oftare här.
De tilldelades utnämningen bästa examensarbetet via en film där ämnesföreträdare Åsa Engström och utbildningsledare Birgitta Lindberg, berättade om den och visade upp ett diplom.
Bland annat stod det: ”Examensarbetet är aktuellt, välskrivet, självständigt genomfört och håller en mycket god vetenskaplig nivå. Slutsatsen är att sjuksköterskor behöver utbildning och stöd samt tid för återhämtning för att kunna arbeta patientsäkert och samtidigt värna om sin egen hälsa”.
– VI blev glada och överraskade. Det kändes som att vi fick bekräftelse på tio veckors slit, säger Ann-Sofie Funck och Victoria Vestin.
Nu har båda fått arbete vid Sunderby sjukhus Ann-Sofie Funck på medicinsk akutsjukvårdsavdelning  och Victoria Vestin på kärlkirugen.

Taggar