Hoppa till innehållet

De prisas för examensarbete om vård i livets slutskede

Publicerad: 26 november 2019

De fick en överraskning sedan de tagit sjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet. Efter flera månader fick Petra Sandin och Nina Lakso veta att de blivit nominerade till ett pris.
– Och vi vann det. Den 6 november tog vi emot Axlagårdspriset för vår studie om hur sjuksköterskor upplever palliativ vård i hemmet, säger de.

Det var i januari 2019 som Petra Sandin och Nina Lakso lämnade Luleå tekniska universitet. Som examensarbete i omvårdnad gjorde de en litteraturstudie om hur sjuksköterskor upplever det att arbeta med patienter i livets slutskede i hemmet.

– Vi jobbade båda i hemsjukvården sommaren innan och såg att det kan vara svårt att arbeta som sjuksköterska i hemmet. Det är speciellt, allra helst i livets slutskede, säger Petra Sandin.

De samlade in vetenskapliga artiklar som tog upp ämnet och gjorde sedan ett urval på 13 stycken. Undersökningen visade att det viktigt att bygga en relation med patienten, men även med närstående.

– Och det viktigt att kunna förhålla sig neutral, om det till exempel uppstår en konflikt i familjen. Det kräver ett etiskt förhållningssätt, säger Nina Lakso.

Resultatet visade också bland annat att sjuksköterskorna hade behov av tid för reflektion, stöd från arbetsledaren och att få prata med andra i teamet.

Pristagarna föreläste

Det var examinator Päivi Juuso, universitetslektor, som nominerade dem till priset, som delas ut vart annat år.

– I sitt examensarbete visar studenterna på den komplexitet som palliativ vård inom hemsjukvård innebär. Studenterna har på ett föredömligt sätt lyft ett viktigt område inom den palliativa vården, säger Päivi Juuso.

Den 6 november fick Petra Sandin och Nina Lakso ta mot priset under en ceremoni på Folkets hus i Umeå.

– Under dagen föreläste alla pristagare och vi fick mycket beröm, säger Nina Lakso.

De fick ta emot diplom och 5 000 kronor, när totalt sex priser delades ut.

– Vi har inte hunnit bestämma vad vi ska göra med pengarna, men vi blev väldigt stolta, säger de.

I dag arbetar Petra Sandin på Ängsgårdens vård- och omsorgsboende och Nina Lakso på Bergvikens vård- och omsorgsboende, båda i Luleå.