Hoppa till innehållet

En konferens för tvärdisciplinär forskning

Publicerad: 16 april 2019

Gruvforskning och hälsa kan ha något gemensamt. Det visade sig under en workshop som hade syftet att se om det fanns gemensamma nämnare mellan olika forskningsämnen.
- Jag vill bredda mig. Mina resultat om damning vid bearbetning av guldfyndigheter skulle kunna användas i samverkan med i medicinsk forskning. Jag kan dammets beståndsdelar, men kan inte säga vilken inverkan det har på hälsan, säger Glenn Bark.

Det var professor Åsa Engström som bjudit in till en tvärdisciplinär workshop, där forskare inom flera ämnen på Luleå tekniska universitet var inbjudna.

Ämnet var ”Hälsofrämjande levnadsvanor och att möta åldrande och sjukdom”.

– Syftet är bland annat att deltagarna ska kunna få nya kontakter, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad.

Målet med workshopen var också att göra en inventering av den forskning som på gång inom området och samtidigt skapa förutsättningar till samarbeten mellan olika forskningsämnen.

Förutom forskare som verkar inom ämnena som tillhör medicin och hälsa på universitetet deltog Glenn Bark som forskar inom malmgeologi deltog samt Lena Manderstedt och Ingemar Friberg som undersöker vad läsning har för inverkan på hälsan hos äldre personer.

Dagen började med att alla presenterade sin pågående forskning, sedan satte de sig i grupper för att besvara en rad frågeställningar som till exempel: Vilka gemensamma nämnare framkom i presentationerna? Och vilka nya forskningsfrågor kan vi ställa?

I en av grupperna ingick Birgitta Lindberg, omvårdnad, Irene Vikman och Lars Nyberg, fysioterapi samt Lena Manderstedt, svenska.

– Vi har enats om att samlas runt punkterna ”Främja hälsa under åldrandet” och ”Att främja aktivt åldrande, säger Lena Manderstedt som tagit på sig att skriva ner vad gruppen kom fram till.

Gruppens diskussioner handlade bland annat om skrivandet som ett terapeutiskt verktyg.

 – Det vore roligt om det gick att kombinera ihop med kroppslig rörelse. Man kan kanske gå på en utställning., gå mellantavlorna och tala om dem, så att man får in fysiken också, säger Irene Vikman.

I de redovisningar som de olika grupperna gjorde efter diskussionerna kom det fram en rad idéer på olika möjliga forskningsprojekt.

Flera tyckte att det vore bra med liknande seminarier i framtiden, med inriktning på att hitta gemensamma forskningsprojekt utifrån flera olika forskningsämnen.