Hoppa till innehållet

En workshop om företagande och naturens betydelse för rehabilitering

Publicerad: 4 juli 2019

När projektet New Nordic Nature Based Service Models, Nordic NaBS, genomförde den första workshopen i Sverige deltog ett tiotal aktörer.
– Det blev en mycket lyckad dag med intressanta diskussioner, säger Åsa Engström, professor vid Luleå tekniska universitet, som var en av arrangörerna.

Syftet med projektet är att undersöka hur entreprenörer inom naturresursbranschen kan samverka med offentlig verksamhet för att personer med ohälsa, funktionsnedsättning, långtidssjukskrivning eller både och, ska kunna få stöd för rehabilitering och återgång till arbetslivet.

– Visionen är hållbara lösningar för båda parterna, så att företagare inom naturresursbranschen med sin kunskap och expertis kan verka som en resurs i regionen och att den offentliga verksamheten kan erbjuda naturunderstödd rehabilitering för att främja hälsa och förebygga ohälsa, säger Päivi Juuso, universitetslektor och projektledare vid Luleå tekniska universitet, LTU.

Målet med workshopen var att entreprenörer och aktörer från offentlig verksamhet skulle få möjlighet att diskutera möjligheter och hinder för samverkan. Medverkade gjorde representanter från små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten samt offentlig verksamhet.

Under hösten kommer ytterligare workshops att hållas där diskussioner om bland annat tjänstedesign, till exempel att planera och organisera en tjänst utifrån kundens behov ska tas upp. Samtidigt ska samtalen handla om vilka tjänster den offentliga verksamheten har behov av.