Hoppa till innehållet
ssk1
Nu är studenterna på sjuksköterskeprogrammet på väg ut i arbetslivet. Som avslutning fick de en digital avtackning från universitetet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbete om vården efter iva får pris

Publicerad: 11 juni 2020

I samband med att studenterna går ut årskurs tre, sjuksköterskeprogrammet, delas priset för bästa examensarbete inom utbildningen ut. För vårterminen är det Emma Lundbäck och Edvin Lundmark som får utmärkelsen.
– De har skrivit om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som nyligen vårdats på en intensivvårdsavdelning, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad.

Det var i samband med att  Birgitta Lindberg, programansvarig och Åsa Engström, ämnesansvarig, tackade av avgångsklassen vårterminen 2020, som priset delades ut. Den här gången gjordes avslutningen digitalt, på grund av pandemin, och en kort film spelades in.

– Det är speciellt att ta examen som sjuksköterska i år, eftersom WHO har utsett år 2020 till sjuksköterskornas och barnmorskornas år, säger Birgitta Lindberg.
Den fullständiga titeln på arbetet är ”Sjuksköterskors attityder och erfarenheter av att vårda patienter som nyligen vårdats på en intensivvårdsavdelning - en integrerad litteraturöversikt”. Totalt är det 17 vetenskapliga artiklar som använts i arbetet.

Gratulerade alla

I motiveringen står det bland annat: ”Resultatet visar att sjuksköterskor kunde känna oro inför att en patient skulle överflyttas från IVA. Känslor av otillräcklighet, avsaknad av resurser och bristande kommunikation som påverkade möjligheten att bedriva god vård framkom.(...). Examensarbetet är aktuellt, välskrivet, självständigt genomfört, kritiskt reflekterande och håller en mycket god vetenskaplig nivå. Sjuksköterskestudenterna Emma Lundbäck och Edvin Lundmark är därmed mycket värdiga mottagare av priset för bästa examensarbete i sjuksköterskeprogrammet, våren 2020”.
– Stort grattis och tack till er alla. Välkomna tillbaka hit för att att läsa vidareutbildning eller fristående kurser, säger Åsa Engström.

Hör avskedstalet och hela motiveringen i filmen nedan.