Hoppa till innehållet

Forskarskola om åldrande och hälsa fortsätter

Publicerad: 21 september 2021

Luleå tekniska universitet har en ny representant i ledningen för den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH.
Nyligen blev Gunilla Isaksson, prefekt vid institutionen för hälsa, lärande och teknik, partnerrespresentant .
– Det är ett värdefullt nätverk att vara med i, säger hon.

Totalt är det tolv lärosäten som ingår i forskarskolan.
Luleå tekniska universitet har även en forskarrepresentant i SWEAH, Karin Zingmark, professor i omvårdnad.
– Att vi är med i forskarskolan gör att vi kan vara med och påverka forskarskolans innehåll och upplägg, bland annat de kurser som erbjuds. Det här är ett mycket aktuellt område. Det är många som är engagerade i ämnet åldrande och hälsa, säger Gunilla Isaksson. 

Finasierar tillsammans

Forskarskolan startade 2014 och hade finansiering från Vetenskapsrådet under totalt åtta år. Nyligen togs beslutet att forskarskolan ska fortsätta. Från och med 2022 finansieras SWEAH av de lärosäten som är partners i samarbetet.
Det handlar om Lunds universitet, Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Luleå Tekniska Universitet samt Jönköping University.

Tidigare deltagare

Doktorander och postdoktorer som ingår i SWEAH har ofta en bakgrund inom medicin och hälsovetenskap men även inom samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, juridik, demografi, teknik eller arkitektur. Forskarskolan erbjuder tvärvetenskapliga kurser inom åldrande och hälsa.
En av dem som varit engagerad i SWEAH är Catharina Melander, i dag lektor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.
– Jag har varit med som både doktorand och post doktor. Som post doktor har jag bland annat kunnat utveckla mitt nätverk och min karriär. Som doktorand innebar det att vara en del av ett större sammanhang där jag fick utveckla mig själv, fördjupade min kunskap och skapade ett viktigt nätverk för framtiden, säger hon.

Brett närverk

Även Mascha Pauelsen, universitetsadjunkt i fysioterapi har deltagit som doktorand i SWEAH.
– Det absolut bästa med SWEAH var det breda nätverket av doktorander från många olika discipliner och lärosäten. Att få se och vända på ens ämne (äldres hälsa) med så många olika glasögon är verkligen berikande både som forskarstudent och som människa, säger hon.

Den 19-20 oktober 2021, håller SWEAH en vetenskaplig konferens som sammanfattar det arbete som gjorts hittills, där såväl nuvarande deltagare som alumner berättar om sin forskning.
Sista anmälningsdag till forskarskolan är 30 september.

Taggar