Hoppa till innehållet
Johanna
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hon arbetar för en rättssäker bedömning

Publicerad: 26 november 2019

För att säkerställa bedömningar i samband med verksamhetsförlagt lärande utvecklade Johanna Ulfvarson, adjungerad professor i omvårdnad, Karolinska Institutet, ett formulär.
– Den innehåller tydliga mål och de skiljer sig mellan de olika terminerna, berättade hon när hon förläste på Luleå tekniska universitet.

Hon och en tidigare kollega vid Karolinska institutet var bekymrade över att det inte fanns en rättssäker bedömning av studenterna när de var ute på verksamhetsförlagt lärande, VFU.

De tog fram ett formulär där det tydligt framgår vad studenterna ska uppnå vid de olika perioderna av VFU.

– Vi satt nästan ett år med olika principer och modeller. Det skulle vara enkelt och lätt att förstå för både handledaren i verksamheten och studenten.

Bedömningarna ska följa kursmålen i den enskilda kursen. Modellen används på alla sjuksköterskeutbildningar vid Karolinska institutet och även på utbildningarna vid en rad olika lärosäten. Luleå tekniska universitet är ett av dem.

För varje VFU- kurs är kursmålen definierade i formuläret och i checklistan kan handledaren skriva ner vad studenten har genomfört, vilken teoretisk förankring som finns, samt vad som är utfört under handledning och vad som har gjorts självständigt.

­– Den feedback jag får på formuläret av sjuksköterskorna i verksamheten har enbart varit positiv.

Ständig utveckling

Målen i formuläret utarbetas på respektive lärosäte utifrån kursplan och kursmål. De ändras utifrån förändringarna i kursplanerna.

– Så det är ett levande dokument.

Första versionen gjorde hon och hennes kollega 2007.

­– Utvecklingen av formuläret pågår hela tiden, men man ska inte förändra grundformen. Då förlorar det sitt syfte.

Hon har undersökt hur formuläret, som heter Bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning, BeVut fungerar.

­– Och det visade sig att både lärare och studenter tyckte att det kändes mer rättssäkert. Studenterna ansåg att de blev rättvist bedömda i förhållande till sina kurskamrater, säger Johanna Ulfvarson.  

Vid Luleå tekniska universitet har formuläret börjat introduceras vid sjuksköterskeprogrammen och specialistbildningarna för sjuksköterskor.

– Vi har använt ett annat verktyg tidigare, men tycker att BeVut är bra, säger Åsa Engström, som arrangerade seminariet.