Hoppa till innehållet
Foto
Catharina Melander, Päivi Juuso och Malin Olsson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kvinnor med lipödem intervjuas om sin livssituation

Publicerad: 20 september 2019

Catharina Melander, lektor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, har fått ett stipendium på 100 000 kronor från Svenska ödemförbundet, SÖF, för att studera dagligt liv bland kvinnor som har diagnostiserat lipödem.
– Vi ska intervjua kvinnor som har sjukdomen, säger Catharina Melander.

Lipödem drabbar i huvudsak kvinnor. Det är en fettvävnadssjukdom som gör att personen ökar i omfång, i första hand på ben, lår och stuss vilket medför smärta, trötthet och tyngdkänsla i kroppen. Samtidigt förändras livet för dem och deras vardag begränsas av sjukdomen.

Catharina Melander ska genomföra studien tillsammans med Malin Olsson, biträdande professor och Päivi Juuso, universitetslektor.

– Kvinnorna får berätta om sin livssituation. Fokus kommer att vara på hur de upplever smärta, trötthet och känslor som skam och skuld, men även vad som får dem att må bra och känna välmående, trots sjukdom, säger Catharina Melander.

Enligt tidigare undersökningar upplever kvinnor med lipödem att det är svårt att bli tagen på allvar i vården.

– Bemötandets betydelse och frågeställningar som berör normer i samhället kring kvinnors kroppar kommer också att tas upp, säger Malin Olsson.

Studien ska pågå under ett års tid och är en del i den omvårdnadsforskning som bedrivs på Luleå tekniska universitet med fokus på kvinnors erfarenheter av att leva med långvarig sjukdom.

– Vår forskning syftar till att möta samhällets mål när det gäller att erbjuda en värdig vård i samband med långvarig sjukdom, säger Päivi Juuso.