Hoppa till innehållet
Päivi juuso
Päivi Juuso vid en workshop i projektet Nordic NaBS. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny docent på Omvårdnad

Publicerad: 14 december 2020

Päivi Juuso har utnämnts till docent och biträdande professor i omvårdnad vid institutionen för Hälsovetenskap.
Vid sin docentföreläsning gick hon bland annat igenom sin forskning.
– Utnämningen känns bra. Nu kan jag fortsätta att utveckla mitt arbete, säger hon.

Hennes forskning har redan från början och även fortsättningsvis till stor del handlat om personers behov inom vård och omvårdnad.
– Man kan säga att det finns en röd tråd i min forskning. Jag har undersökt människors resurser för att uppnå hälsa och delaktighet i ett föränderligt samhälle, säger Päivi Juuso.
Syftet har varit att öka förståelsen för personers behov i samband med sjukdom och de konsekvenser det ger i det dagliga livet.
– Det är viktigt att förstå för att vi ska veta hur vi kan hjälpa dem, säger Päivi Juuso.

Ett mål för den enskilde kan vara att må så bra som det går utifrån förutsättningarna.
– Det ser man också tydligt i min forskning som jag bedrivit med kollegor som framförallt handlat om kvinnors upplevelser av att leva med långvarig sjukdom.

Undersöker naturens betydelse

Efter att ha disputerat med avhandlingen ”Meanings of women´s experiences of living with fibromyalgia” har hon fortsatt att bland annat undersöka kvinnors upplevelser av att leva med wiplashskador, osteoporos och just nu lipödem.
– Om det finns en bristande kunskap bland personalen så ser vi att det inte alltid är så lätt att få hjälp och stöd som de behöver.
Några andra exempel på hennes forskning är äldre personers behov och syn på vad som är ett gott liv och brandsäkerhet för äldre som bor hemma och har hemtjänst.

Ett annat av hennes projekt är  New Nordic Nature Based Service Models, Nordic NaBS, som handlar om att använda naturen vid rehabilitering och samtidigt utveckla affärsmodeller tillsammans med entreprenörer som producerar naturbaserade tjänster. Det är ett samarbete med universitet och högskolor och entreprenörer i Norrbotten, norra Västerbotten, Nordnorge och norra Finland.
– Vi undersöker vilken betydelse naturen har och vilka hälsofrämjande effekter det har att vistas i och ha aktiviteter i naturen. Vi har fokus på perspektiv från personer med stressrelaterad ohälsa, entreprenörer och offentliga aktörer, säger Päivi Juuso.

Taggar