Hoppa till innehållet
Forskarkurs Foto: Karin Sjöberg
Silje Gustafsson och Åsa Engström är engagerade i en helt ny forskarkurs. Foto: Karin Sjöberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny gemensam kurs i forskningsetik för alla doktorander

Publicerad: 1 april 2019

En ny typ av kurs i forskningsetik startar till våren på Luleå tekniska universitet.
- Det nya är att fokus ligger på tillämpad forskningsetik. Vår strävan har varit att skapa en kurs som är relevant för samtliga doktorander, oberoende av forskningsämnen, säger Åsa Engström och Silje Gustafsson.

Kursen är öppen för alla antagna doktorander vid universitetet. I mån av plats kan även doktorander från andra lärosäten bli antagna. Kursen ges på engelska och är inriktad på tillämpad forskningsetik med relevans för alla forskningsämnen.

Det nya i kursen är upplägget och en tydligare inriktning på tillämpning av forskningsetik i de egna forskningsprojekten.

Syftet är att ge doktoranden en djupare förmåga att göra relevanta forskningsetiska bedömningar och bedöma frågor om vetenskapens roll i samhället, samt forskarens ansvar gentemot samhället.

Kursen är på 4,5 hp och är upplagd i fem olika block (se faktarutan intill). Kursens pedagogiska upplägg utgår från modellen ”flipped classroom”. Det innebär att schemalagd tid främst innehåller dialog, diskussion och gemensam reflektion för att utveckla doktorandernas förmåga att systematiskt reflektera över egen och andras forskningsverksamhet med hänsyn till forskningsetik, jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet.