Hoppa till innehållet
Catharina Melander och Karin Zingmark
Catharina Melander och Karin Zingmark håller i utbildningen för specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny utbildning för hög kompetens om äldre

Publicerad: 14 november 2022

Ett samhälle med en allt äldre befolkning behöver specialiserad kompetens som främjar hälsa och vård bland äldre personer och deras närstående. Från hösten 2023 finns möjligheten för sjuksköterskor att specialisera sig vid Luleå tekniska universitet.

– I Norrbotten har vi extra många äldre och det ser vi som en tillgång. Fler kommer att ha många friska och aktiva år, men det kommer också vara fler som är i behov av stöd och vård. Äldre har rätt att få specialiserat stöd för att främja sin hälsa och få skräddarsydda vårdinsatser vid sjukdom. För att nå dit krävs fungerande samverkan mellan många olika aktörer där specialistutbildade sjuksköterskor har en viktig roll, säger Karin Zingmark, professor i omvårdnad och initiativtagare till det nya programmet specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre.

Utbildningen har tidigare funnits vid Luleå tekniska universitet, men efter en paus sedan 2016 är det dags för omstart.

– I och med pandemin fick hela samhället kika in genom ett nyckelhål och få en skymt av vården. Många såg att det finns behov av att förstärka kompetensen inom äldreomsorgen och vikten av specialistutbildade sjuksköterskor inom området blev tydligt. Tiden är rätt för den här utbildningen, säger Catharina Melander, lektor i omvårdnad och utbildningsledare för programmet.

Mycket är nytt, hela programmet är uppdaterat och sker nu helt i egen regi av Luleå tekniska universitet, till skillnad från förut då fem lärosäten samverkade. Alla kurser är uppdaterade, det läggs ett stort fokus på ledarskap, förbättringsarbete och god och nära vård på nya sätt. Dessutom finns möjligheten att läsa förskrivningsrätt för att kunna skriva recept för vissa läkemedel och hjälpmedel. Sjuksköterskorna rustas för att kunna arbeta med stor självständighet, vilket är en fördel inte minst i glesbygd.

– Vi kommer att få sjuksköterskor som har djupa kunskaper i omvårdnad och medicinsk kunskap om äldre, som dessutom har förmågan till ett starkt ledarskap. Att vara specialistutbildad innebär en ny roll och större ansvar, säger Catharina Melander som själv är specialistutbildad sjuksköterska inom vård av äldre.

– Äldrevården har gjort samma resa som klimatfrågan. Länge har det pratats om att problematiken kommer att komma, nu är vi sedan länge där. Den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning gör att behovet av specialistkompetens är enormt, säger Karin Zingmark.

Kontakt

Catharina Melander

Catharina Melander, Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska samt vård av äldre

Telefon: 0920-493469
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Karin Zingmark

Karin Zingmark, Professor

Telefon: 0920-493500
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik