Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Patientdagbok ger förståelse om vårdtiden

Publicerad: 21 februari 2018

Patientdagboken skrivs för att patienten ska få en ökad förståelse för vad de varit med om som svårt sjuk på en intensivvårdsavdelning. Det är även ett sätt för sjuksköterskor att reflektera över vården av svårt sjuka patienter. Det visar studier vid Luleå tekniska universitet.

– Dagboksskrivande är en av de äldsta metoderna att på ett systematiskt sätt bearbeta starka intryck och känslor. Det strukturerar tankarna, ger tid för reflektion och ökar välbefinnandet, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Bearbetar intryck och känslor

En patientdagbok är en dagbok skriven till patienten som vårdas svårt sjuk under flera dagar. Där bör det finnas med beskrivningar av vad som hände sedan patienten kom till intensivvårdsavdelningen, IVA, med behandlingar, undersökningar, besök, dagliga- och personliga händelser och det som händer i övriga livet, gärna kopplat till personliga intressen. Även närstående uppmuntras att skriva då deras texter är extra värdefulla.

– Patientdagboken stärker relationen mellan patient och intensivvårdssjuksköterska. Patienten får också en känsla av sammanhang och ökar möjligheten för personal och närstående att lära känna varandra, säger Åsa Engström.

Citat från patient

Jag grät och grät, fast det var väldigt nyttigt. Det var bra att få se vad som hänt… att få läsa om hur man varit, vad de gjort med mig och vilka som varit där. Att det som står där handlar om mig, jag minns ju inte det där.

Förståelse stärker upplevelsen av hälsa

För patienten ger dagboken en förståelse och ett sammanhang över vad som hänt under en tid då patienten inte minns något eller haft hallucinationer som varit svåra att skilja från verkligheten.

– Begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet är faktorer som gör att människor, trots motgångar och hög stressbelastning, kvarhåller eller frambringar upplevelsen av hälsa, säger Åsa Engström.

För personalen ger dagboksskrivandet en möjlighet till reflektion och kommunikation. Det blir en skriftlig reflektion som främjar kritiskt tänkande, systematik och långtidsminne. Det handlar om att skriva direkt och personligt till personen som vårdas på IVA på ett enkelt språk och förklara lättförståeligt vad som händer.

Känslomässig läsning

Studierna visar att patienten uppskattar att det finns en kontinuitet i skrivandet, att den är personligt skriven och handskriven. Det närstående skriver visar sig vara otroligt värdefullt och känslomässigt. Patientdagboken ger en bättre förståelse att rehabiliteringen kan ta tid och förklara vardagliga saker som exempelvis ljud som patienten hört men inte förstått vad som lät.

– Det kan kännas svårt att läsa dagboken för första gången då detta är en omvälvande tid då kanske livet förändrats och där närstående gett uttryck för hur betydelsefull personen är, säger Åsa Engström.

Citat från patient:

...och så läser jag mina barns anteckningar, de skriver att de älskar sin mamma och att de vill att jag ska bli frisk. Det är stort förstår du, att få läsa att de älskar mamma. Det har de aldrig sagt, även om man innerst inne vet det så är det fint att få läsa de orden, tror inte att de någonsin skulle ha sagts om det inte var för boken…

 

I media:

Taggar