Hoppa till innehållet

Stort digitalt fokus på årets Nobeldag

Publicerad: 19 december 2018

Institutionen för hälsovetenskap arrangerade för andra året i rad en Nobeldag med fokus på framtidens hälsofrågor. – Det blev en lyckad dag och deltagarna verkade överlag mycket nöjda med föreläsningar och diskussioner. Nästa år hoppas vi att fler studenter tar tillfället i akt att delta, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad, som arbetat med årets arrangemang.

Förutom två gemensamma sessioner med föredragshållare från Kairos Future och Region Norrbotten samt en avslutande paneldebatt, genomfördes 28 parallella presentationer.

Övergripande teman var att leva med sjukdom, hälsa hela livet, praktik och pedagogik, digitaliseringens möjligheter och forskningsmetodik. Bland föreläsarna hittades forskare från Luleå tekniska universitet och samarbetspartners från Region Norrbotten. 

Ny labbmiljö under uppbyggnad

Under en av de parallella sessionerna presenterades det aktivitetslaboratorium som är under uppbyggnad och som finansieras av Luleå tekniska universitets labbfond samt Kempestiftelserna.

Aktivitetslaboratoriet är en tvårumslägenhet med badrum, som i dagsläget är utrustad med ett 70-tal sensorer och detektorer. Fler tillkommer och de allra flesta är dolda eftersom målet är att skapa en känsla av hemmamiljö. Utöver dessa kommer det även finnas teknik som bärs av testpersonerna. Just nu dras kilometervis med kablar genom lägenheten, samt till det kontrollrum som kommer finnas på våningen ovanför. Labbet är ett sätt att studera människors vardagsliv och aktivitetsmönster och att kunna testa ny teknik innan den implementeras i hemmet.

– I vårt sensorförsedda kök kan vi till exempel studera när en person lagar mat och hur personen genomför aktiviteten. Om personen till exempel uppvisar problem under utförandet kan det indikera behov av stöd, säger Kåre Synnes, professor i distribuerade datasystem vid Luleå tekniska universitet.

I Sverige finns ett antal liknande miljöer. Det som utmärker Luleå tekniska universitets aktivitetslaboratorium är mängden sensorer och kameror.

– Labbet kommer bli en viktig samverkansmiljö för forskare, företag, studenter, vårdpersonal, vårdtagare och anhöriga. Vi kommer att få en ny miljö för att studera och mäta människors vardagliga aktiviteter samt utveckla stöd för att möjliggöra att personer med funktionsvariationer kan bo kvar hemma, säger Anneli Nyman, universitetslektor i arbetsterapi.