Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Irene Eriksson, universitetslektor vid Högskolan i Skövde, Annelie Amigelius, universitetsadjunkt vid högskolan i Skövde, Inger Holmström, professor vid Mälardalens Högskola, Elenor Kaminsky, universitetslektor vid Uppsala universitetet, Silje Gustafsson, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och Anna-Carin Wahlberg, universitetslektor vid Karolinska Institutet. Ej med på bilden är Maria Andersson Marchesoni, disputerad universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Utveckling av omvårdnad per telefon

Publicerad: 19 april 2018

Varje år träffas forskare som studerar telefonrådgivning för att utveckla samordning, kunskap och diskutera viktiga frågeställningar och ny forskning. Årets nätverksträff med nätverket ”Omvårdnad per telefon” hölls på Luleå tekniska universitet.

– Det pågår mycket digitalisering av vården just nu, och vi ser att tjänsten 1177 expanderar med olika invånartjänster kopplade till sjukvårdsrådgivningens hemsida. Vi diskuterade även framtidens specialistutbildningar, och erfarenheter av att införa digitala beslutsstöd för bedömning av vårdbehov i utbildningen av specialistsjuksköterskor, säger Silje Gustafsson, universitetslektor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, som anordnade nätverksträffen.

Nätverkets fokus är omvårdnad per telefon med forskning, utbildning och implementering i centrum. Den yttersta målsättningen med nätverket är att verka för en bättre hälsa, kunskap och trygghet hos befolkningen.
– För oss som forskar inom telefonrådgivning är syftet med nätverket är att dela vår forskning, skapa nya samarbeten och ta del av varandras pedagogiska utvecklingsarbeten för att stärka kunskapen om telefonrådgivning och omvårdnad per telefon inom utbildningen och professionen, säger Silje Gustafsson.

Nätverket är viktigt för samordning och den fortsatta kunskapsutvecklingen inom ämnet omvårdnad per telefon. För att driva området framåt och hitta nya och viktiga frågeställningar behövs kanaler för att träffas och dela ny kunskap med varandra. Det är även viktigt för att kunna bedriva undervisning om telefonrådgivning och driva den pedagogiska utvecklingen av området, menar Silje Gustafsson.
– Nätverket ger oss samverkansmöjligheter och en möjlighet att dela erfarenheter som underlättar implementering av forskning i undervisningen.