Hoppa till innehållet

Övar strukturerad kommunikation inom vården

Publicerad: 22 december 2016

Sjuksköterskestudenter vid Luleå tekniska universitet och läkarstudenter vid den regionala utbildningen vid Umeå Universitet tränar tillsammans för första gången strukturerad kommunikation för att öka patientsäkerheten. Modellen som används kallas SBAR.

– När alla går efter samma struktur i kommunikationen blir det tidseffektivt och säkert för patienten. Det är ett bra verktyg och borde tränas ännu mer och kontinuerligt, säger Ida-Maria Lundin Nordqvist, student på sjuksköterskeprogrammet, termin 5.

Modellen SBAR gör att kommunikationen ger grundläggande förutsättningar för en säker vård. Sättet att kommunicera gör att riskerna minskar för att information glöms bort eller misstolkas, och i en förlängning minskar därför risken för vårdskador.

– Jag ser den här övningen som en viktig samverkan mellan de båda programmen. Det är bra att de får öva på att kommunicera på ett strukturerat och korrekt sätt i utbildningen eftersom de kommer att kommunicera med varandra i sina framtida professioner, säger Malin Olsson, utbildningsledare på sjuksköterskeprogrammet.

Det är första gången en samövning hålls mellan de olika programmen, men den kommer framöver att regelbundet genomföras inom kursen Ledning och utveckling av omvårdnad. Under övningen övar studenterna med en fastställd struktur för hur kommunikations- och informationsöverföringen ska genomföras.

Åsa Engström, ämnesföreträdare för omvårdnad, agerade under dagen patienten Magnus, 23 år som hade väldigt ont i magen.

– Det är viktigt att studenter från olika program får träna och bedömas tillsammans i förmågan att kommunicera med varandra, vilka observationer och rekommendationer som är viktiga, att rapportera vidare och med vilken terminologi och i vilken ordningsföljd detta beskrivs. Att få vara patient är bra för att se vad som görs bra och vad som kan förbättras.

En av läkarstudenterna var Per Stenlund, som studerar på det regionala läkarprogrammet vid Umeå Universitet. Även han var positiv till den gemensamma övningen med SBAR.

– Det är ett effektivt och strukturerat sätt att få med det viktiga, vilket ger en förberedelse inför den patientsituation som är aktuell. Modellen borde användas i större utsträckning i utbildningen.

Taggar