Hoppa till innehållet

Presentation om telefonledd HLR på kongress

Publicerad: 31 oktober 2016

För varje minut som går utan att hjärt- och lungräddning, HLR, har startats minskar chansen att överleva med tio procent. På HLR kongressen i Göteborg presenterades en studie från Luleå tekniska universitet som visar att det finns svårigheter att ge och att utföra vissa instruktioner inom telefonledd HLR, så kallad T-HLR.

– För första gången fanns det en möjlighet att skicka in en poster till kongressen, så jag tog chansen och i stark konkurrens valdes postern ut. Det kändes både roligt och viktigt att få delta med mina studieresultat, säger Helena Nord Ljungquist, universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet.

Tiden viktig vid HLR

Forskningen handlar om följsamhet till T- HLR protokoll och om kommunikationen mellan larmoperatör och hjälpsökande påverkar utförandet och kvaliteten av HLR. Kommunikationen mellan larmoperatör och hjälpsökande analyserades och det visade det inte fanns någon statistisk skillnad på utförd handling och kvalité av HLR som utfördes av den hjälpsökande, oavsett om det fanns god eller bristande kommunikation i samtalet.

– Tiden är viktig vid ett misstänkt hjärtstopp och därför är det viktigt att minska tiden från hjärtstopp till behandling. Studien visade speciellt på svårigheter att ge och utföra instruktionen ”luftvägskontroll”, vilket är en instruktion som ges innan larmoperatören går vidare i T-HLR protokollet till hur hjärtkompressioner ska utföras, säger Helena Nord Ljungquist.

Om T-HLR instruktionen förenklas finns det en möjlighet att korta tiden i samtalet så att lekmän snabbare kan utöva hjärtkompressioner, med tanke på att varje minut är dyrbar.

Nya riktlinjer inom HLR

Kongressen HLR 2016 hölls i Göteborg på Svenska mässan i mitten av oktober och lockade 2600 deltagare, framförallt deltog HLR instruktörer från hela Sverige. På kongressen presenterades den senaste vetenskapen och nya riktlinjer för att kunna minska tiden från hjärtstopp till påbörjad behandling. Luleå tekniska universitet representerades av universitetsadjunkterna Helena Nord Ljungquist och Marice Bäckström, som skapade nya kontakter, diskuterade idéer för upplägg i kurserna och tog del av de nya riktlinjerna.

– För att öka överlevnaden samt reducera tiden till behandling presenterades bland annat lösningar som fler utbildade i HLR, utveckla telefonledd HLR, öka tillgängligheten av hjärtstartare med hjälp av drönare, hjälpmedel för att tidigt upptäcka försämring hos patienten samt förbättring av kvaliteten på HLR genom att utföra korta repetitioner med tätare mellanrum. Enligt senaste riktlinjer ska även kramper ses som ett tecken på hjärtstopp, säger Marice Bäckström.

Taggar