Hoppa till innehållet

Satsning ska ge fler specialistsjuksköterskor

Publicerad: 3 april 2017

Behovet av specialistutbildade sjuksköterskor är stort i hela landet. Nu utökar Region Norrbotten möjligheterna till traineetjänst och lön under specialistutbildningen. Luleå tekniska universitet har en viktig del i det långsiktiga arbetet med att få fler specialistsjuksköterskor.

Enligt Socialstyrelsens senaste rapport är nästan hälften, 47 procent, av samtliga specialistsjuksköterskor sysselsatta inom den svenska hälso- och sjukvården 55 år eller äldre. Detta innebär att en stor andel av dagens befintliga specialistsjuksköterskor i vården kommer att pensioneras inom de närmaste 15 åren. 

–  Efterfrågan på just specialistutbildade sjuksköterskor är större än för andra yrkesgrupper, då andelen specialistutbildade sjuksköterskor minskat samtidigt som vården blivit allt komplexare. I det långsiktiga arbetet med att specialistutbildade sjuksköterskor ska blir fler är vi delaktiga i den inventering av behovet av specialistutbildade sjuksköterskor som görs både inom landstinget och kommunen. I dialog med dem försöker vi starta de specialistutbildningar där det är brist på personal, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad och ämnesföreträdare vid Luleå tekniska universitet.

Samverkan mellan universitet och de arbetsgivare som erbjuder verksamhetsförlagd utbildning för studenter är en annan viktig del i det långsiktiga arbetet för att att få fler specialistsjuksköterskor. Samarbete sker även bland annat med delade tjänster i form av adjungeringar och om utbildningarnas utformning.

Informationsmöte för intresserade sjuksköterskor

Sedan något år tillbaka har traineetjänster funnits på intensivvårdsavdelningen på Sunderby sjukhus. Nu utökas möjligheten till anestesi och operation. Förra veckan hölls ett informationsmöte på Sunderby sjukhus för sjuksköterskor som är intresserade av att studera en specialistutbildning inom anestesi, operation eller intensivvård. Mötet initierades av vårdchef Jeanette Viklund, Region Norrbotten, som tillsammans med enhetschefer och specialistutbildade sjuksköterskor informerade om arbetet, möjligheten till traineetjänst och lön under utbildningstiden.
– De traineetjänster vi haft på intensiven har varit uppskattade tjänster och fungerat bra som en introduktion till arbetet och för att sedan läsa vidare specialistutbildningen. Nu utökar vi möjligheten inom anestesi och operation. Satsningen ingår i vår långsiktiga planering att få in och behålla personal, säger Jeanette Viklund.

Åsa Engström fanns också på plats för att berätta om utbildningarnas innehåll, mål och upplägg samt svarade på frågor gällande specialistutbildningarna.

"Enda sättet att rekrytera"

Filip Pääjärvi arbetade som trainee i cirka åtta månader på intensivvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus innan han började på Luleå tekniska universitets specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård.

– Jag lärde mig rutiner, vanliga ingrepp och fick en inblick i verksamheten. Det gjorde att jag fick testa och se om yrket var något för mig. När jag sedan började utbildningen hade jag samlat på mig erfarenheter som gjorde att jag fick ett försprång i utbildningen.

Han fick också lön under utbildningen och kunde därmed fokusera på studierna utan att behöva göra avkall på annat eller jobba mycket under utbildningen.

– Jag anser att det är ett bra koncept. Det går inte rekrytera på annat sätt, säger Filip Pääjärvi, som numera jobbar inom intensivvården på Sunderby sjukhus.

Här är våra specialistsjuksköterskeutbildningar som ges hösten 2017:

Taggar