Hoppa till innehållet

Studenter avtackas under högtidlig ceremoni

Publicerad: 31 maj 2016

Sista helgen i maj avtackades Luleå tekniska universitets avgångsstudenter under den årliga ceremonin Islossningen. Sjuksköterskestudenterna var en av många programstudenter som fick motta diplom, brosch och stipendium.

Under hela dagen hölls flera ceremonier för studenter som under våren tagit sin studentexamen vid Luleå tekniska universitet. Till ceremoni där bland annat sjuksköterskestudenter avtackades samlades 88 studenter och 323 gäster.

Ceremonin inleddes med ett tal av rektor Johan Sterte som sedan lämnade över till Carl Johan Granqvist, kårordförande för Luleå studentkår.

Alla studenter fick sedan under applåder gå upp på scenen för att motta diplom av rektor Johan Sterte och Malin Olsson, utbildningsledare för sjuksköterskeprogrammet, delade ut sjuksköterskebroschen till sina studenter.

Universitetsadjunkt Örjan Lestander delade ut ett stipendium ur Boel Nordenströms minnesfond till bästa sjuksköterskestudent. Priset gick till Oscar Gustafsson, som blivit utsedd av studenterna till den bästa studiekamraten.

Universitetsadjunkt Ulrika Löfgren delade ut stipendium ur Gustaf Janssons minnesfond till studenten Ida Kangosjärvi, som framröstats av lärarna.

Birgitta Lindberg delade ut pris för bästa examensarbete till studenterna Elisabet Armfield och Angelika Guo för arbetet Erfarenheter och attityder vid vård av papperslösa: en integrerad kunskapsöversikt

Motivering:
Arbetet är väl genomfört och berör ett mycket aktuellt ämne, vården av papperslösa. Studien visar att papperslösa upplever att de inte får likvärdig vård och har dåliga erfarenheter av vården. Det beror inte på att vårdpersonal har negativa attityder utan det handlar snarare om att vårdpersonal inte ser bristerna i vården och upplever att de ger en jämlik vård.