Hoppa till innehållet

Studenter examineras under iscensatt bilolycka

Publicerad: 12 juni 2017

Specialistutbildningar med inriktning mot ambulanssjukvård, intensivvård och anestesi vid Luleå tekniska universitet genomförde förra veckan en gemensam slutexaminering med två scenarier där två bilar kolliderat.

– Att kunna leda, organisera, prioritera och vidta bästa åtgärder i samband med att flera personer drabbats i en större olycka är kunskaper och färdigheter som krävs som specialistutbildad sjuksköterska inom ambulans, anestesi och intensivvård. Oavsett om du arbetar i ambulans eller på ett sjukhus kan du när som helst hamna i denna situation och då gäller det att veta vad, hur och varför arbetet ska genomföras. Även samverkan med räddningstjänsten måste tränas in och det ingår i denna examination, säger utbildningsledare Åsa Engström vid Luleå tekniska universitet.

Studenterna bedömdes utifrån olika kriterier där ambulanssjukvårdsstudenterna ska leda och fördela arbetet vid olyckorna medan intensivvårds- och anestesivårdsstudenter ska ta hand om de 17 skadade på plats. Totalt slutexamineras 34 studenter och under övningen agerar hälften sjukvårdspersonal och hälften skadade patienter.

Även räddningstjänsten är på plats för övningen. De deltar med en brandbil och fem brandmän, som ska klippa upp biltak och stötta insatserna på platsen.

– Prioriterings-, bedömnings-, och åtgärdsfrågor blir allt viktigare och svårare inom dessa specialiteter med komplexa situationer och ibland begränsade resurser. Inom ambulansverksamheten står man nu allt oftare med frågeställningar som vem behöver vården mest och först, men också ibland göra den svåra bedömningen att patienten kanske inte behöver åka ambulans in till sjukhus, säger universitetsadjunkt Christer Kågström vid Luleå tekniska universitet.