Hoppa till innehållet

Studenternas omvårdnadskonferens

Publicerad: 4 maj 2016

Den 28 april anordnades vårens omvårdnadskonferens där sjuksköterskestudenterna i termin 6 presenterade sina examensarbeten. Det var totalt 61 sjuksköterskestudenter som presenterade sina examensarbeten. Samtliga examensarbeten är litteraturstudier.

Arbetena handlar exempelvis om hur patienter upplever hälso- och sjukvård i en annan kultur (Sherab Dolma & Linnea Kroon), om hur det är att leva med sjukdom som exempelvis prostatacancer (Malin Lundqvist & Ida Kangosjärvi), med metastaserande bröstcanser (Ellinor Helleblad Nymo & Cathrine Ljung)eller av att ha genomgått en hysterectomi (Rebecca Englund & Madeleine Kyrö).

Flera av examensarbetena fokuserade på de anhörigas situation när en familjemedlem blir sjuk exempelvis om barns upplevelser av att ha en förälder som lever med cancer (Emelie Larsson & Josefine Johansson), om upplevelser av att vara barn till förälder med psykisk sjukdom (Sofia Söderlund) och om hur det är att som närstående vårda en person med palliativ diagnos i hemmet (Sanna Olofsson & Kristine Nyström).

– Det var genomgående välgjorda och intressanta examensarbeten och presentationer. Fokus ligger mycket på hur kunskapen som sjuksköterskestudenterna analyserat fram ska omsättas och förstås, säger universitetslektor Birgitta Lindberg.

– Arbetet med examensarbetet ger en studenterna en vetenskaplig skolning och förhållningssätt och ska i slutändan leda till att patienterna får bättre vård och omvårdnad, vilket är av stor betydelse för deras kommande profession som sjuksköterskor. Metodmässigt har det skett en stor utveckling där fler och nya metoder används i analysarbetet, fortsätter Åsa Engström, biträdande professor i omvårdnad.

Text och bild: Åsa Engström

Taggar