Hoppa till innehållet

Studenternas omvårdnadskonferens

Publicerad: 9 november 2016

I parallella seminarium presenterade sjuksköterskestudenterna sina examensarbeten under en hel dag. Vid höstens omvårdnadskonferens deltog 58 sjuksköterskestudenter.

Konferensen startade med ett inledningstal av professor Åsa Engström. Sedan drog presentationerna igång i två salar där Eija Jumisko och Åsa Engström var moderatorer.

Examensarbetena handlade exempelvis om upplevelser att leva med depression hos vuxna personer, kvinnors upplevelser av missfall, stöd till barn vars föräldrar är döende och patienters upplevelser av ensamhet samt av dödsångest. Kursansvarig har Birgitta Lindberg varit. Samtliga examensarbeten är litteraturstudier. Presentationerna var genomgående av hög kvalité.

Syftet med examensarbetet är att ge studenterna ett vetenskapligt förhållningssätt som i förlängningen ska leda till att patienterna får ännu bättre omvårdnad.

– Sjuksköterskestudenterna har tränats och examinerats i att ta fram vetenskaplig kunskap och att argumentera för sina val samt hur kunskapen kan omsättas i mötet med patient och närstående. Examensarbeteskursen är tillsammans med den avslutande verksamhetsförlagda kursen utbildningens två mest omfattande kurser. Dessa två kurser är väldigt viktiga för att omsätta det studenterna lärt sig i föregående kurser och som förberedelse för yrket som sjuksköterska, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad.

Text och foto: Åsa Engström

Taggar