Hoppa till innehållet

Unik kartläggning av bemanningsbranschen

Publicerad: 6 september 2017

Hur påverkas lärande och utveckling på arbetsplatser i vården när det blivit vanligare att delar av personalen är inhyrd? Det ska Luleå tekniska universitets forskare Åsa Engström och Anna Berg Jansson kartlägga, bland annat genom en enkätstudie bland barnmorskor och sjuksköterskor.

– Även om landstingen och regionerna har som mål att minska inhyrningen, så är de i dag beroende av inhyrd personal. Vi tycker att det är viktigt att se hur inhyrningen påverkar arbetsplatserna och kompetensutvecklingen, både på individ- och organisationsnivå, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad.

Hon och Anna Berg Jansson, forskare inom arbetsvetenskap, efterlyser nu sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar som bemanningsanställda och som vill delta i enkäten, som ingår i ett forskningsprojekt med syfte att studera villkor för lärande och utveckling i ljuset av en alltmer flexibel arbetsmarknad.

– Vi vill "fånga" alla, oavsett hur många arbetsgivare man har eller om man jobbar utomlands, säger Anna Berg Jansson.

"Har stor betydelse för vårdens kvalitet"

I projektet samarbetar de två forskarna med aktörer som berörs av frågan; företag i bemanningsbranschen, fackförbund och landsting och regioner. 

Enkäten ingår i ett större forskningsprojekt med syfte att studera villkor för lärande och utveckling i ljuset av en alltmer flexibel arbetsmarknad. Projektet finansieras av FORTE och pågår under 2017-2021.

– Sjuksköterskans lärande har stor betydelse för vårdens kvalitet och utveckling och är en viktig del av en hållbar arbetsmiljö. Vi behöver öka kunskapen om hur inhyrning påverkar lärandet för både inhyrda och fast anställda, säger Anna Berg Jansson.

De svenska landstingen och regionerna har som gemensamt mål att vara oberoende av inhyrd personal senast 1 januari 2019, men ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att hyrkostnaderna för personal inom svensk hälso- och sjukvård ökar. Andra kvartalet 2017 steg kostnaderna för inhyrning av sjuksköterskor med 42 procent och för läkare med nio procent, jämfört med föregående år.

– Allt fler sjuksköterskor och barnmorskor väljer i dag att arbeta som bemanningsanställda, vilket innebär att de i stor utsträckning rör sig mellan olika organisationer och verksamheter. Detta speglar också mer övergripande förändringar i samhället; på arbetsmarknaden och i arbetslivet, säger Anna Berg Jansson.

I media:

Taggar