Hoppa till innehållet
Inhyrda sjuksköterskor
Åsa Engström,biträdande professor i omvårdnad och Anna Berg-Jansson, forskare inom arbetsvetenskap har gjort en unik studie av inhyrda och ordinarie sjuksköterskor inom intensivården. Foto: Katarina Karlsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Unik studie om inhyrda sjuksköterskor

Publicerad: 2 september 2015

En unik studie har gjorts bland specialistsjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning i Norrbotten där både inhyrd och ordinarie personal har intervjuats om sitt arbete. Svaren är så pass intressanta att Luleåforskarna nu vill undersöka frågan ytterligare.

– Sjuksköterskornas svar är rena receptboken för arbetsgivarna, nämligen vad är det de två olika grupperna söker när de väljer anställningsform, säger Åsa Engström, forskare vid Luleå tekniska universitet och själv specialistsjuksköterska inom intensivvården.

Flexibiliteten lockar inhyrda

Det råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor i Sverige. Det är även ett välkänt faktum att många upplever frustration i arbetet på grund av en hård arbetsbelastning och en bristfällig arbetsmiljö. En del sjuksköterskor väljer idag att arbeta som inhyrd personal eftersom möjligheten och efterfrågan finns, istället för att traditionellt ingå i ett fast team som ordinarie personal.

Studien som gjorts vid Luleå tekniska universitet av Anna Berg Jansson, forskare inom arbetsvetenskap och Åsa Engström, forskare inom omvårdnad, är tvärvetenskaplig och bygger på enskilda intervjuer med tio specialistsjuksköterskor, fem ordinarie och fem inhyrda, om deras upplevelser och erfarenheter av inhyrning på en intensivvårdsavdelning i Norrbotten. Just intensivvården generellt har lång erfarenhet av inhyrda specialistsjuksköterskor.

Huvudfrågorna har varit, varför väljer man den ena eller andra anställningsformen, hur upplever man arbetet i samband med inhyrning och hur ser man på varandra i det gemensamma arbetet.

– Vår studie visar att viljan att jobba som inhyrd specialistsjuksköterska inom intensivvården har mycket att göra med att man upplever det som mer flexibelt. Man kan i högre grad bestämma när, var och hur mycket man jobbar och man tycker att det är roligt att arbeta på olika ställen. Att det ger högre lön har förstås också betydelse men även andra faktorer påverkar valet, säger Åsa Engström.

Teamet viktigt för ordinarie

– Den ordinarie personalen å sin sida uppskattade istället att vara på en och samma arbetsplats och betonade vikten av att ingå i ett team och vara delaktig i utvecklingen av vården och den egna arbetsplatsen, säger Anna Berg Jansson.

Dessutom beskrev både inhyrd och ordinarie personal, varandra som en slags förutsättning för att arbetet på intensivvårdsavdelningen skulle fungera. Den ordinarie personalen beskrev till exempel att de inhyrda kunde bidra med kunskap och erfarenhet från andra avdelningar och sjukhus och de var en förutsättning för att den ordinarie personalen kunde delta i utbildningar. För den inhyrda personalen, var den ordinarie styrkan med dess kontinuitet en förutsättning för arbetet eftersom de hade kunskap om utrustning och rutiner. Det här reser i sin tur nya intressanta frågor om inhyrning med fokus på både individ och organisation:

- Inhyrning av sjuksköterskor har ökat markant i många landsting under de senaste åren och återspeglar, förutom sjuksköterskebristen, också en mer generell trend på arbetsmarknaden. Vi behöver därför lära oss mer om och förstå hur inhyrning påverkar arbete och arbetsvillkor för både inhyrd och ordinarie personal, säger Anna Berg Jansson.

Studera frågan ytterligare

Studien som gjorts har finansierats via LTUs strategiska forsknings- och innovationsområde Effektiv innovation och organisation och kommer att publiceras i en vetenskaplig artikel.

Studien har också legat till grund för en ansökan om ett 3-årigt projekt i syfte att gå vidare med frågan. Här ingår även forskaren Karolina Parding, som tillsammans med Anna Berg Jansson ingår i den forskargrupp vid arbetsvetenskap som studerar organisering och styrning av välfärdsprofessionellt arbete.

Åsa Engström, biträdande professor i omvårdnad, och Anna Berg Jansson, ser ett stort behov av fortsatt tvärvetenskapligt samarbete gällande dessa aktuella forskningsfrågor.

I media

Relevanta avdelningar på Luleå tekniska universitet

Taggar