Hoppa till innehållet
PSÄ

Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik

Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik strävar efter att erbjuda våra avnämare på universitetet, i skolan och annan utbildningsverksamhet grund- och vidareutbildningar av hög kvalitet samt excellent forskning.

Genom praxisnära forskning och utveckling i samverkan med våra avnämare i det omgivande samhället vill vi genom lärarutbildning, fristående kurser och uppdragsutbildning bidra till skolans utveckling och försörjning med kvalificerade lärare i såväl vår region som landet som helhet.

Lärarutbildning 110 år
Lärarutbildningen 110 år

Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet är en unik mötesplats med en tradition som kännetecknas av närheten till den praktiska verksamheten och ett livslångt lärande med god förankring i både forskning och verksamhet.

Maria Johansson
Forskningen utvecklar skolan

Lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet är många och utbildar för flera olika årskurser. Forskningen är ofta nära knuten till den dagliga verksamheten i skolorna. – Målet är en nära samverkan med kommunerna och skolorna även när det gäller utbildningarna, säger Maria Johansson, avdelningschef.

grupp
Ny form på examensarbetet inom lärarutbildningen gav goda resultat

Ett projekt har testat en ny arbetsmodell för examensarbete i lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet, kopplat till skolans verksamhet. – Det är värdefullt för oss i skolan att på det här sättet kunna få hjälp att utveckla vårt arbetssätt, säger Sara Viklund, gymnasielärare i Piteå, som varit en av handledarna i projektet.

Susanne Westman och Erik Elfgren
De har utsetts till excellenta lärare

I slutet av september utsågs de första excellenta och meriterade lärarna vid Luleå tekniska universitet. Sammanlagt 18 personer har tilldelats utmärkelserna. Lärarna har haft möjlighet att göra en ansökan och sedan är det rektor som tagit beslut. Två av dem som fått en utnämning är Susanne Westman och Erik Elfgren.