Hoppa till innehållet

Lärarutbildning i Luleå 110 år

Hösten 1907 startar folkskoleseminariet med 18 manliga studenter i provisoriska lokaler i centrala Luleå. Till seminariet hörde även en övningsskola. Två år senare börjar byggandet av lokalerna på Östermalm, där seminariet huserar från 1911 fram till 1987.

Från hösten 1919 får även kvinnor söka till utbildningen och seminariet blir således Sveriges första och enda samseminarium fram till år 1936. Utbildningen väckte stor uppmärksamhet nationellt och sågs av många som ett vågat experiment.

Banbrytande utbildningar

Än idag är lärarutbildningen i Luleå banbrytande genom sina distansutbildningar, vilka präglas av innovativa och kreativa arbetsformer.  Idag antar lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet cirka 300 lärarstudenter årligen inom programmen för förskollärare, grundlärare och ämneslärare.

Även nu samverkar utbildningen med övningsskolor och förskoleprogrammet har en tydlig profil mot naturvetenskap och teknik.  Hösten 2017 startar också en ny kompletterande pedagogisk utbildning för att möta framtidens lärarbrist.

Unik mötesplats

Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet är en unik mötesplats med en tradition som kännetecknas av närheten till den praktiska verksamheten och ett livslångt lärande med god förankring i både forskning och verksamhet.

Lärarutbildningen vid LTU utbildar #lärarutb110 !

 

Foto: Karl William Sandström
Program

Vi firar jubileumsåret med föreläsningar, samtal, debatt och lunchmusik. I maj anordnas en rad öppna föreläsningar på Vetenskapens hus innan det stora arrangemanget 7-9 juni.

Foto: Emma Bergström Wuolo
Våra lärarutbildningar

Utbildningarna vid Luleå tekniska universitet rymmer lärarprogram för förskola, grundskola och gymnasium. Alla våra lärarutbildningar innehåller praktik.